Zobrazujú sa: 1 - 16 z 24 VÝSLEDKOV
Modlitba, keď mi je ťažko
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba, keď mi je ťažko

Dobrý Ježišu, keď prichádzam k Tebe v dnešný deň, prosím Ťa o milosť Tvojho Ducha, aby som sa mohol modliť s vierou vnímavou na Tvoju prítomnosť v Eucharistii, aby som sa mohol modliť tak, aby ma modlitba menila a utvárala vo mne človeka, akého chceš mať zo mňa Ty. Naplň ma, prosím, svojím Duchom modlitby, aby rástla moja viera a láska k Tebe, aby ma …

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Články Duchovný boj Inšpirované Bibliou Ježiš Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Svetlo v sieti Večný život Viera vzťah s Bohom

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem …

Modlitba na sviatok Všetkých svätých
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba na sviatok Všetkých svätých

Slávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, po ktorej ja teraz kráčam; i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktoré ma tak často napádajú; i vy ste boli obkľúčení týmto svetom, ktorý ma tak často šiali. Ale vy ste hrdinsky bojovali; vo …

Litánie ku všetkým svätým
Litánie Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Litánie ku všetkým svätým

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zodpovedáme: Oroduj(te) za nás. Svätá Mária – oroduj za nás. Svätá Božia Rodička – oroduj za nás. Svätá Panna panien – oroduj za nás. Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás. Všetci svätí anjeli – orodujte za nás. Patriarchovia a proroci Svätý Abrahám – oroduj za nás. Svätý Mojžiš …

Modlím sa za Ukrajinu
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlím sa za Ukrajinu

Bože pokoja, tvoj prorok Izaiáš sľúbil, že meče sa premenia na pluhy a matka tvojho Syna, Mária, vyhlásila, že mocní budú porazení a pokorní povýšení. Navštív ukrajinský ľud: Osloboď ich od strachu, násilia, útokov, zranení , zničenia a smrti a daj im odvahu, solidaritu a spojencov v hodine ich zraniteľnosti a smútku. Obráť srdcia tých, ktorí sa uchyľujú k vojne …

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o …

Modlitba Mária pomôž
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba Mária pomôž

Mária pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná nedaj zúfať. V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma lebo klesám. Kde už človek nedá pomoc, tam najväčšia je Tvoja moc. Kde bieda najsilnejšia, tam Tvoja pomoc najistejšia. Kde upadá nádej , sila, ukáž že si Matka milá. Vrúcne modlitby TY čuješ, nikdy ich nezavrhuješ. …

Modlitba za ukončenie vojny
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za ukončenie vojny

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a vojnou, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu, mier a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom …

Modlitba za pokoj
Modlitby Modlitby k svätým

Modlitba za pokoj

Žijeme v časoch, kedy je pokoj nedostatkovým tovarom. Stres, zaneprázdnenosť a napätie vládnu nielen v našich uliciach, ale aj v našich domovoch. Ako sa z tohto kolotoča vymotať? Riešením je modlitba. Iba Boh nám môže darovať pokoj, ktorý hľadáme a ktorý potrebujeme. Vyprosme si ho od neho práve v tej situácii, v ktorej sa nachádzame. Pane, vkladám svoje sklamané a …

Zničenie vlády démona nad telom
Boh Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Odpustenie hriechov

Zničenie vlády démona nad telom

Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu, pozri na mňa, lebo som atakovaný zlosťou nečistých duchov, sužovaný i vystrašený útokom odvekého nepriateľa a nenávistníka celého Božieho stvorenia. Pane, oddiaľ tých, ktorí ma obliehajú; odkry ich nástrahy a vyžeň pokušiteľa. Označ ma svojím menom, aby bola chránená moja duša i telo. Ochráň moju …

Modlitba za Ukrajinu1
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za Ukrajinu

Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle, zjavovanej prostredníctvom Evanjelia, aby sme sa nepripravili o účasť na Tvojej sláve. Prosíme ťa, stoj pri svojich deťoch na Ukrajine, bráň a ochraňuj týchto našich milovaných bratov, vyprosuj im tak potrebné zmierenie a naplň ich srdcia pokojom …

Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica, zostúpia na mňa. Nech Nepoškvrnená Panna Mária, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom Boha, všetky anjelské chóry i všetci svätí v nebi prídu mi na pomoc. Pane, zahrň ma svojou starostlivosťou, premeň ma, naplň ma, použi si ma. Odožeň odo mňa všetky sily zla, zahub ich a znič ich, aby som …

Modlitba prosby k Bohu Otcovi
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba prosby k Bohu Otcovi

Modlitba prosby k Bohu Otcovi I. Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a krstnou milosťou si obdivuhodne obnovil jeho dôstojnosť. Pohliadni na mňa, tvojho služobníka a vypočuj moje prosby. Prosím ťa, nech v mojom vnútri zažiari jas tvojej slávy, aby som ťa po prekonaní všetkého útlaku, strachu a hrôzy mohol s pokojnou mysľou …