Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Posted in Články Duchovný boj Inšpirované Bibliou Ježiš Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Svetlo v sieti Večný život viera vzťah s Bohom

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve…

Pozrieť článok
Modlitba na sviatok Všetkých svätých
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba na sviatok Všetkých svätých

Slávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto…

Pozrieť článok
Litánie ku všetkým svätým
Posted in Litánie Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Litánie ku všetkým svätým

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zodpovedáme: Oroduj(te) za nás. Svätá Mária – oroduj za nás. Svätá Božia Rodička – oroduj za…

Pozrieť článok
Stredoveká modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Stredoveká modlitba

Pane, ty si ma stvoril, obdaril ma dušou a vylial za mňa svoju krv, prosím, pošli mi všetkých svätých anjelov a archanjelov. Pošli mi svätého…

Pozrieť článok
Modlím sa za Ukrajinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlím sa za Ukrajinu

Bože pokoja, tvoj prorok Izaiáš sľúbil, že meče sa premenia na pluhy a matka tvojho Syna, Mária, vyhlásila, že mocní budú porazení a pokorní povýšení….

Pozrieť článok
Modlitba anjelov uzdravenia
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba anjelov uzdravenia

Zošli svojich anjelov uzdravenia, svoju nebeskú hostiu, na mňa a na mojich milovaných. Dovoľ mi pocítiť na sebe lúč tvojich anjelov uzdravenia, svetlo tvojej uzdravujúcej…

Pozrieť článok
Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na…

Pozrieť článok
Modlitba Mária pomôž
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba Mária pomôž

Mária pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná nedaj zúfať. V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma lebo…

Pozrieť článok
Modlitba za ukončenie vojny
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za ukončenie vojny

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a vojnou,…

Pozrieť článok
Modlitba za pokoj
Posted in Modlitby Modlitby k svätým

Modlitba za pokoj

Žijeme v časoch, kedy je pokoj nedostatkovým tovarom. Stres, zaneprázdnenosť a napätie vládnu nielen v našich uliciach, ale aj v našich domovoch. Ako sa z…

Pozrieť článok