Stredoveká modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Stredoveká modlitba

Pane, ty si ma stvoril, obdaril ma dušou a vylial za mňa svoju krv, prosím, pošli mi všetkých svätých anjelov a archanjelov. Pošli mi svätého…

Pozrieť článok
Modlím sa za Ukrajinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlím sa za Ukrajinu

Bože pokoja, tvoj prorok Izaiáš sľúbil, že meče sa premenia na pluhy a matka tvojho Syna, Mária, vyhlásila, že mocní budú porazení a pokorní povýšení….

Pozrieť článok
Modlitba anjelov uzdravenia
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba anjelov uzdravenia

Zošli svojich anjelov uzdravenia, svoju nebeskú hostiu, na mňa a na mojich milovaných. Dovoľ mi pocítiť na sebe lúč tvojich anjelov uzdravenia, svetlo tvojej uzdravujúcej…

Pozrieť článok
Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom. Vieme, že túžiš po tom, aby sme na…

Pozrieť článok
Modlitba Mária pomôž
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba Mária pomôž

Mária pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná nedaj zúfať. V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma lebo…

Pozrieť článok
Modlitba za ukončenie vojny
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za ukončenie vojny

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím a vojnou,…

Pozrieť článok
Modlitba za pokoj
Posted in Modlitby Modlitby k svätým

Modlitba za pokoj

Žijeme v časoch, kedy je pokoj nedostatkovým tovarom. Stres, zaneprázdnenosť a napätie vládnu nielen v našich uliciach, ale aj v našich domovoch. Ako sa z…

Pozrieť článok
Zničenie vlády démona nad telom
Posted in Boh Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Odpustenie hriechov

Zničenie vlády démona nad telom

Bože, Stvoriteľ a ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a podobu, pozri na mňa, lebo som atakovaný zlosťou nečistých duchov, sužovaný…

Pozrieť článok
Modlitba proti vojne
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba proti vojne

Ó Pane, je vojna a ja nenachádzam slov. Jediné, čo môžem urobiť je, že použijem slová Františka z Assisi. A kým sa modlím túto starobylú…

Pozrieť článok
Modlitba za Ukrajinu1
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba za Ukrajinu

Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle,…

Pozrieť článok