Duchu Svätý, prichádzam k tebe na začiatku tohto nového dňa. Ďakujem ti za dar života a za všetky požehnania, ktoré mi dávaš. Prosím, naplň ma svojou prítomnosťou a svojou láskou.

Osvieť môj myseľ a srdce, aby som mohol/a vidieť tvoju vôľu vo všetkom, čo dnes urobím. Pomôž mi byť otvorený/á tvojim vnuknutiam a vedeniu, aby som mohol/a konať podľa tvojej vôle.

Posilni ma, aby som sa dokázal/a vyhnúť pokušeniam a hriechom. Daj mi odvahu stáť pevne vo viere a nasledovať tvoje prikázania. Pomôž mi byť nástrojom tvojej lásky a pokoja vo svete.

Prosím, Duchu Svätý, daj mi múdrosť a rozumnosť v rozhodnutiach, ktoré budem dnes robiť. Daj mi silu, aby som bol/a schopný/á plniť svoje povinnosti a úlohy s radosťou a oddanosťou.

Duchu Svätý, prosím ťa, aby si ma viedol, chránil a žehnal po celý tento deň. Amen.

Tipy na knihy: