Blahoslavený Štefan Šándor, ty si prežil svoj život v neľahkom období vojen, trápenia a útlaku. Od mladosti si sa však vyznačoval láskou k Bohu a službou druhým. Svojím životom si nám ukázal príklad odvahy, vytrvalosti a vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania.

Prosíme ťa, oroduj za nás u nášho Pána, aby sme aj my dokázali byť pevní vo viere a neúnavní v službe našim blížnym. Pomáhaj nám, aby sme sa vedeli postaviť proti zlu a nespravodlivosti, tak ako si to aj ty robil počas svojho pozemského života.

Blahoslavený Štefan, ty si svojím životom a obetou prispel k šíreniu evanjelia a saleziánskej charizmy. Prosíme ťa, pomôž nám v našom každodennom živote, aby sme boli schopní žiť podľa Božej vôle, šíriť radostnú zvesť a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Oroduj za nás, aby sme boli naplnení láskou, odvahou a pokojom a aby sme ako ty mohli byť svetlom nádeje pre všetkých okolo nás. Amen.

Tipy na knihy: