Svätá Mária Magdaléna, ty, ktorú Ježiš oslobodil z pút hriechu a obdaril milosťou odpustenia! S pokorou prichádzam k tebe a prosím ťa o tvoj mocný príhovor.

Ty si sa so slzami ľútosti vrhla k Ježišovým nohám a on ťa prijal s nekonečnou láskou a milosrdenstvom. Vypros nám milosť opravdivej ľútosti nad našimi hriechmi, aby sme aj my mohli zakúsiť hlboké Božie odpustenie a obnovu našej zranenej duše.

Pomôž nám, aby sme uznali svoje slabosti a nedostatky a odovzdali ich Pánovi s dôverou v jeho milosrdenstvo. Nech sa naše srdcia otvoria Božej láske, ktorá premáha všetky hriechy a napĺňa nás pokojom a radosťou.

Svätá Mária Magdaléna, ktorá si svoj život zmenila pre lásku k Ježišovi, pomôž nám kráčať cestou neustáleho pokánia a obrátenia, aby sme raz mohli dosiahnuť večnú radosť v nebi s naším Spasiteľom. Amen.

Tipy na knihy: