Zobrazujú sa: 1 - 16 z 38 VÝSLEDKOV
Modlitby k Panne Márii

Prosebná modlitba k Panne Márii

Milostivá Panna Mária, obraciame sa k tebe s pokorou a dôverou, Matka nášho Pána Ježiša Krista. Ty, ktorá si plná milosti a milosrdenstva, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomôž nám v našich potrebách (tu vymenovať svoje úmysly). Matka láskyplná, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Vypros nám Božiu milosť a ochranu. Pomôž nám nájsť silu v ťažkostiach, pokoj …

Modlitby k Panne Márii

Ďakovná modlitba k Panne Márii

Milostivá Panna Mária, ďakujem ti za tvoju lásku a starostlivosť, ktorou ma sprevádzaš každý deň. Ďakujem za tvoje orodovanie u nášho Pána, ktoré mi prináša útechu a nádej. S vďačným srdcom ťa prosím, aby si ma aj naďalej viedla na ceste viery a lásky. Pomôž mi byť lepším človekom, slúžiť iným s láskou a trpezlivosťou a nasledovať tvojho Syna, Ježiša …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii Kráľovnej

Ó, Panna Mária, naša milosrdná Kráľovná, prichádzame k tebe s otvoreným srdcom a dôverou v tvoju materskú lásku. Ty si bola vyvolená Bohom, aby si sa stala matkou Syna a našou Kráľovnou. Tvoja koruna slávy a svätosti nám pripomína tvoju blízkosť a ochranu. Kráľovná anjelov a všetkých ľudí, ty, ktorá sedíš po pravici Krista, vylej na nás svoje milosti a …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba ku Kráľovnej neba

Ó, Kráľovná neba, Matka nášho Pána Ježiša Krista, najdrahšia Panna Mária! Tvoja vznešenosť prevyšuje všetky stvorenia, pretože ťa Boh korunoval korunou slávy a posadil ťa na trón po svojej pravici. Kráľovná nebies, tvoja pokora, čistota a poslušnosť sú pre nás príkladom dokonalosti a oddanosti Bohu. Prosíme ťa, Panna Mária, naplň nás svojou milosťou, aby sme aj my mohli slúžiť Kristovi …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba Luisy Piccarrety k Panne Márii

Najvyššia Kráľovná neba, Panna Mária, prichádzam ukryť svoju malú lásku v obrovskom mori tvojej lásky. Svoju vďaku, svoje prosby, svoje vzdychy, svoje slzy a bolesti skrývam v tvojom mori lásky, aby moje a tvoje more lásky boli jedným, aby moja a tvoja adorácia bola jednou, aby sa moja vďaka spojila s tvojou nekonečnou vďakou. Daj, aby som mohol predstúpiť pred božský …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii Lurdskej

Všemohúci Bože, obraciame sa k tebe so skromnou prosbou, aby si vypočul naše modlitby a žiadosti, ktoré klademe pred našu Matku, ktorá sa nám zjavila v Lurdoch ako Nepoškvrnené počatie. Pane, obraciame k tebe so srdciami plnými vďačnosti za dar nebeskej Matky, ktorá sa pred viac ako storočím zjavila svätej Bernadete Soubirousovej. V tvojej nekonečnej láske si si zvolil túto …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za dary Ducha Svätého

Mária, sídlo múdrosti, oroduj za nás! Mária, Matka dobrej rady, pomôž nám nasledovať vnuknutia Ducha Svätého! Panna Mária Sedembolestná, vypros nám silu v našich skúškach! Panna Mária lásky, nauč nás milovať Boha ako nášho nežného Otca a všetkých ľudí ako našich bratov a sestry! Svätá Mária, Matka Božia, pomôž nám rásť vo svätosti skrze dôverné spojenie s Duchom Svätým! Amen. Túto modlitbu nájdete v …

Modlitby k Panne Márii

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Modlime sa. Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa …

Modlitby k Panne Márii

Zdravas‘, Kráľovná

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba siedmich Máriiných radostí

1. Zdravas‘, Mária, milosti plná, chrám Najsvätejšej Trojice, ozdobená zvrchovanou dobrotou a milosrdenstvom. Pre túto tvoju radosť ťa prosíme, vypros nám milosť, aby trojjediný Boh ustavične prebýval v našich srdciach a jedného dňa nás privítal v krajine žijúcich. 2. Zdravas‘, Mária, hviezda mora. Ako kvet nestráca svoju krásu pre vôňu, ktorú zo seba vydáva, tak ani ty si nestratila žiaru …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba pápeža Pia XII. k Panne Márii

Zdravas‘, najčistejšia Panna, najmocnejšia Kráľovná, ktorú ľudská rodina nazýva tým najnežnejším menom – Matka. My, ktorí nemôžeme vzývať pozemskú matku, pretože sme ju nikdy nepoznali alebo sme boli veľmi skoro zbavení tejto nevyhnutnej a sladkej opory, obraciame sa na teba, istí si tým, že budeš ochotná stať sa našou Matkou. Veď ak pre svoje rozpoloženie vzbudzujeme vo všetkých ľútosť, súcit …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si od Boha dostala moc a úlohu rozdrviť satanovu hlavu, pokorne ťa prosíme, pošli nebeské zástupy, aby pod tvojím velením prenasledovali zlých duchov, bojovali s nimi, odrážali ich opovážlivé útoky a zahnali ich do pekelnej priepasti. Kto je ako Boh? (3-krát). Dobrá a nežná Matka, ty budeš vždy našou láskou a našou …

Modlitby k Panne Márii

Veľmi účinná a mocná modlitba proti diablom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, zlomili ich moc a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a  presladká Matka, ostaň naveky našou láskou …