Zobrazujú sa: 1 - 16 z 31 VÝSLEDKOV
Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii Lurdskej

Všemohúci Bože, obraciame sa k tebe so skromnou prosbou, aby si vypočul naše modlitby a žiadosti, ktoré klademe pred našu Matku, ktorá sa nám zjavila v Lurdoch ako Nepoškvrnené počatie. Pane, obraciame k tebe so srdciami plnými vďačnosti za dar nebeskej Matky, ktorá sa pred viac ako storočím zjavila svätej Bernadete Soubirousovej. V tvojej nekonečnej láske si si zvolil túto …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za dary Ducha Svätého

Mária, sídlo múdrosti, oroduj za nás! Mária, Matka dobrej rady, pomôž nám nasledovať vnuknutia Ducha Svätého! Panna Mária Sedembolestná, vypros nám silu v našich skúškach! Panna Mária lásky, nauč nás milovať Boha ako nášho nežného Otca a všetkých ľudí ako našich bratov a sestry! Svätá Mária, Matka Božia, pomôž nám rásť vo svätosti skrze dôverné spojenie s Duchom Svätým! Amen. Túto modlitbu nájdete v …

Modlitby k Panne Márii

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Modlime sa. Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa …

Modlitby k Panne Márii

Zdravas‘, Kráľovná

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba siedmich Máriiných radostí

1. Zdravas‘, Mária, milosti plná, chrám Najsvätejšej Trojice, ozdobená zvrchovanou dobrotou a milosrdenstvom. Pre túto tvoju radosť ťa prosíme, vypros nám milosť, aby trojjediný Boh ustavične prebýval v našich srdciach a jedného dňa nás privítal v krajine žijúcich. 2. Zdravas‘, Mária, hviezda mora. Ako kvet nestráca svoju krásu pre vôňu, ktorú zo seba vydáva, tak ani ty si nestratila žiaru …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba pápeža Pia XII. k Panne Márii

Zdravas‘, najčistejšia Panna, najmocnejšia Kráľovná, ktorú ľudská rodina nazýva tým najnežnejším menom – Matka. My, ktorí nemôžeme vzývať pozemskú matku, pretože sme ju nikdy nepoznali alebo sme boli veľmi skoro zbavení tejto nevyhnutnej a sladkej opory, obraciame sa na teba, istí si tým, že budeš ochotná stať sa našou Matkou. Veď ak pre svoje rozpoloženie vzbudzujeme vo všetkých ľútosť, súcit …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si od Boha dostala moc a úlohu rozdrviť satanovu hlavu, pokorne ťa prosíme, pošli nebeské zástupy, aby pod tvojím velením prenasledovali zlých duchov, bojovali s nimi, odrážali ich opovážlivé útoky a zahnali ich do pekelnej priepasti. Kto je ako Boh? (3-krát). Dobrá a nežná Matka, ty budeš vždy našou láskou a našou …

Modlitby k Panne Márii

Veľmi účinná a mocná modlitba proti diablom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, zlomili ich moc a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a  presladká Matka, ostaň naveky našou láskou …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Márii, Kráľovnej anjelov

Ó, Mária, Kráľovná anjelov, pošli mi svätého Michala, svojho archanjela, aby ma bránil a podporoval počas života aj v mojich posledných chvíľach. Nepoškvrnená Panna, naša sprostredkovateľka, ty si Kráľovnou neba i  zeme, s  najväčšou pokorou ťa prosíme, znovu sa za nás prihováraj. Požiadaj Boha, aby zoslal svätého Michala spolu s  anjelmi na odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia v tom, aby …

Modlitby k Panne Márii

Korunka Memorare

Korunka Memorare, pochádzajúca z Filipín, je mariánska pobožnosť, ktorá je v mnohých ohľadoch podobná ružencu. Pri Korunke Memorare sa používa špeciálny ruženec, ktorý má sedem desiatkov, pozostávajúcich z  jedenástich zrniek. Namiesto odriekania Zdravasov sa na každom zrnku modlí Memorare. Na rozdiel od ruženca, pri ktorom sa rozjíma o  tajomstvách života nášho Pána, pri Korunke Memorare sú jednotlivé desiatky venované konkrétnym …

Modlitby k Panne Márii

Krátka modlitba k Panne Márii z Pompejí

Ó, Kráľovná, teraz ťa prosíme o poslednú milosť, ktorú nám nemôžeš odmietnuť. Daj nám všetkým svoju trvalú lásku a najmä svoje materinské požehnanie. Neodídeme od teba, dokým nám nepožehnáš. Prosíme ťa, požehnaj teraz, Mária, najvyššieho veľkňaza, Svätého Otca. K dávnej nádhere tvojej koruny, k víťazstvám tvojho ruženca, pre ktoré ťa nazývajú víťaznou Kráľovnou, pridaj ešte toto, ó, Matka: daj zvíťaziť …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba na vyprosenie si milostí od Panny Márie Pomocnice

Mária, utiekam sa k tebe, lebo Ježiš ťa vyvolil za prostrednicu všetkých milostí, dal ti moc nad viditeľným i neviditeľným svetom a deväť mesiacov prebývajúc v tvojom lone ťa obohatil svojou božskou prirodzenosťou. Zdravas‘ Mária… Bezvýhradne sa ti zasväcujem, nakladaj so mnou, ako sa ti páči. Odovzdávam sa tvojej láske, ktorou prekypuješ ako matka Pána Ježiša, a prosím ťa, ujmi …

Modlitby k Panne Márii

Úkon zasvätenia sa Ježišovi skrze Máriu

Ó, večná a vtelená Múdrosť! Ó, Ježišu, hodný lásky a poklony, pravý Boh a pravý človek, jediný Syn večného Otca a Márie, vždy Panny! Hlboko sa ti klaniam večne prítomnému v lone i v jase tvojho Otca a v čase tvojho vtelenia prítomnému v panenskom lone Márie, tvojej presvätej Matky. Vzdávam ti vďaky za to, že si sa zriekol seba …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie si pripravil dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za ochranu pred zlom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, ich moc zlomili a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a presladká Matka, ostaň naveky …