Zobrazujú sa: 1 - 16 z 16 VÝSLEDKOV
Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za ochranu pred zlom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, ich moc zlomili a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a presladká Matka, ostaň naveky …

Modlitby k Panne Márii

Zasvätenie sa Panne Márii

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plný dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem. Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Fatimskej Panne Márii

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom. Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od …

Modlitby k Panne Márii

Korunka k Máriiným krvavým slzám

„Modlite sa ku mne skrze slzy mojej matky.“ Korunku k Máriiným krvavým slzám dostala 8. novembra 1929 sestra Amália, spoluzakladateľka Inštitútu misionárok ukrižovaného Ježiša v Brazílii. Pán Ježiš jej v jednom videní odovzdal obsah tejto modlitby a povedal: „Modlite sa ku mne skrze slzy mojej matky. O čokoľvek ma budú ľudia prosiť skrze slzy mojej matky, rád im to dám.“ …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba odovzdania sa Márii

Mária, tak ako Dieťa Ježiš sa odovzdávam do tvojich rúk a prijímam všetku nehu tvojho milujúceho pohľadu voči mne. Viem, že ma miluješ jedinečnou a neopakovateľnou láskou. Nepozeráš sa na moje hriechy, privinieš si ma na svoje Nepoškvrnené Srdce. Mária, tvoj nežný hlas ma upokojuje, lebo je to vyliatie Ducha Svätého. Mária, miluješ ma až do prebodnutia mečom bolesti, ako …

Modlitba Mária pomôž
Modlitby k Panne Márii

Modlitba Mária, pomôž

Mária, pomôž teraz, pomôž v žiali, čo dobre znáš, pomôž, Matka, v teba dúfať, Milosrdná, nedaj zúfať. V trápnom žiali pomoc nemám, posilni ma, lebo klesám. Kde už človek nedá pomoc, tam najväčšia je tvoja moc. Kde bieda najsilnejšia, tam tvoja pomoc najistejšia. Kde upadá nádej, sila, ukáž, že si Matka milá. Vrúcne modlitby ty čuješ, nikdy ich nezavrhuješ. Vyslyšaná …

Prosba k Panne Márii o ochranu
Modlitby k Panne Márii

Prosba k Panne Márii o ochranu

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa prosím, aby si nado mnou, nad mojím domom, manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracoviskom… rozprestrela svoj ochranný materinský plášť a počas celého dnešného dňa chránila mňa aj tých, za ktorých ťa prosím. Ty si Nepoškvrnená a celá krásna. Ty si bola ustanovená, aby si rozšliapala hlavu hada. Preto sa s dôverou viniem k tebe a …

Modlitba sv. Jána Pavla II. k Panne Márii Guadalupskej
Modlitby k Panne Márii

Modlitba sv. Jána Pavla II. k Panne Márii Guadalupskej

Jedna z prvých modlitieb, ktoré napísal Karol Wojtyla ako pápež, je práve modlitba k Panne Márii Guadalupskej. Krátko po tom, ako bol 22. októbra 1978 svätý Ján Pavol II. zvolený za pápeža, pripravil plány na svoju prvú apoštolskú cestu. Malo to byť v Mexiku na konci januára, len niekoľko krátkych mesiacov po zvolení do jeho pontifikátu. Mal tam veľa vystúpení …

Modlitba o pomoc
Modlitby k Panne Márii

Prosba o pomoc k Matke ustavičnej pomoci

Ó, Mária ustavičnej pomoci, Ty si rozdávateľka milostí, ktoré Boh nám biednym udeľuje, a preto Ťa učinil Boh tak mocnou, tak bohatou, tak dobrotivou, aby si nám vždy pomáhala v našich potrebách. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, ktorí sa k tebe utiekajú. Ó prispej mi na pomoc, Tebe sa odporúčam. Do Tvojich rúk skladám svoju večnú blaženosť, svoju nesmrteľnú dušu. …

Modlitba za chorých
Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za chorých

Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi …

Modlitba za zbavenie prekliatia
Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii za ochranu pred satanom

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, Pomocnica kresťanov, vypočuj našu modlitbu a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho Syna Ježiša. Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako Pomocnica kresťanov nás preto …

Modlitba k Panne Márii, Matke všetkých národov
Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii, Matke všetkých národov

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen. (Imprimatur: 6. 1. 2009 Haarlem-Amsterdam, 22. 2. 2012 Nitra.) Tip na knihu: Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia

Modlitba a prosba za ochranu
Modlitby k Panne Márii

Prosba o ochranu Panny Márie

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa prosím, aby si nado mnou, nad mojím domom, manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracoviskom… (vymenovať) rozprestrela svoj ochranný materinský plášť a počas celého dnešného dňa chránila mňa aj tých, za ktorých ťa prosím. Ty si Nepoškvrnená a celá krásna. Ty si bola ustanovená, aby si rozšliapala hlavu hada. Preto sa s dôverou viniem k tebe …

Modlitba pred pôrodom
Modlitby k Panne Márii

Modlitba pred pôrodom k Panne Márii

Presvätá Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (povie meno) a pomôž jej (v tejto chvíli), aby šťastne porodila. Milosrdná Vládkyňa Bohorodička, ty si nepotrebovala pomoc pri pôrode Božieho Syna, pomôž svojej služobnici, ktorá potrebuje pomoc, najmä pomoc od teba. Daruj jej silu (v túto hodinu) a dieťatku, ktoré …