Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica, zostúpia na mňa. Nech Nepoškvrnená Panna Mária, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom Boha, všetky anjelské…

Pozrieť článok
Modlitba prosby k Bohu Otcovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba prosby k Bohu Otcovi

Modlitba prosby k Bohu Otcovi I. Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudského rodu, ty si stvoril človeka na svoj obraz a krstnou milosťou si obdivuhodne obnovil…

Pozrieť článok
Prosba o príhovor svätých o ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani, veľká bojovníčka proti peklu a silám Zlého (môžeš doplniť svojich nebeských patrónov),…

Pozrieť článok
Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba k sv. Michalovi, archanjelovi

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Michal, archanjel, veľké knieža nebeského vojska, aby si mi bol neustále na pomoci a svojím nebeským štítom a mečom…

Pozrieť článok
Prosba k Panne Márii o ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Základné modlitby

Prosba k Panne Márii o ochranu

Moja drahá Matka, Panna Mária, pokorne ťa prosím, aby si nado mnou, nad mojím domom, manželom/manželkou, deťmi, prácou, pracoviskom… rozprestrela svoj ochranný materinský plášť a…

Pozrieť článok
Korunka Božieho milosrdenstva
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Pre každého viera Základné modlitby

Korunka Božieho milosrdenstva

K tejto modlitbe Pán Ježiš pripojil veľké prisľúbenia, ktoré splní, ak budeme správne praktizovať úctu k Božiemu milosrdenstvu, čiže v duchu dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym. Výrazom…

Pozrieť článok
Modlitba na ráno
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Pre každého Základné modlitby

Modlitba na ráno

Modlitba č. 1 Skôr, ako vykročím do nového dňa, Teba Otče, chcem pozdraviť. Som rad/a, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa…

Pozrieť článok
Inšpiruj sa sv. Jozefom a krásou jeho ticha
Posted in Biblické Články Duchovný boj Modlitby k svätým

Inšpiruj sa sv. Jozefom a krásou jeho ticha

„Jozef nás svojím mlčaním pozýva, aby sme urobili miesto pre prítomnosť Slova, ktoré sa stalo telom, pre Ježiša,“ povedal pápež František. Z audiencie pápeža Františka…

Pozrieť článok
Chcel by som zomrieť tak pokojne ako Ján Pavol II.
Posted in Ďalší Svätí Modlitby Modlitby k svätým Pre kňazov

Chcel by som zomrieť tak pokojne ako Ján Pavol II.

Bol to večer pred Štedrým večerom roku 2005. Počas dňa zo mňa vyšli dve vrecká krvi. Vedel som, že umieram. V tú rozhodujúcu noc som…

Pozrieť článok
Sv. Barbora a jej nesmierne utrpenie
Posted in Články Ďalší Svätí Modlitby k svätým

Sv. Barbora a jej nesmierne utrpenie

Uvažujúc o lesoch, ktoré videla zo svojho „väzenia“ prišla na to, že musí existovať prvá príčina. Svätá Barbora sa narodila niekedy v polovici 3. storočia…

Pozrieť článok