Svätá Anna, pre tvoje túžobné očakávanie príchodu Vykupiteľa ťa pokorne prosím, aby som aj ja skrze tvoj príhovor mohol obsiahnuť dar bázne voči Bohu a milosť spásy svojej duše. Svätá matka Anna, prednes moje prosby Synovi tvojej predrahej dcéry Panny Márie a vypros mi od neho odpustenie hriechov. Príď mi na pomoc vo chvíli, keď bude moja duša odchádzať z tohto sveta.

Matka Anna, vypros mi pravú a dokonalú lásku, aby som svojho Spasiteľa, Ježiša Krista, miloval z celého srdca.

Vypros mi milosť, aby táto láska k môjmu Vykupiteľovi, ako aj bázeň pred ním stále zotrvávali v mojom srdci, aby som tak mal stále na pamäti jeho spravodlivosť, bez prestania dúfal v jeho milosrdenstvo a aby som mu zostal verný až do smrti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.