POSLEDNE PRIDANÉ ČLÁNKY OD MODLENIE.SK

Prosby k Božiemu milosrdenstvu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Prosby k Božiemu milosrdenstvu

O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku – prosíme Ťa, Pane. O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle. O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach. O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam…

Pozrieť článok
Modlitba odprosenia
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba odprosenia

Modlitba č. 1 Všemocný Bože, tvoja moc je veľká, tvoja spravodlivosť svätá. Svätý Bože, prichádzame k tvojmu svätému oltáru a tvojej Matke Sedembolestnej Márii, našej…

Pozrieť článok
Modlitba pre tehotné
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pre tehotné

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za dar môjho nenarodeného dieťaťa, ďakujem Ti, že si vybral môjho manžela, aby sme sa stali rodičmi tomuto dieťaťu. Ďakujem Ti…

Pozrieť článok
Modlitba za dážď
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za dážď

Bože, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme, daj nám príhodného dažďa, aby sme si dostatočne nadobudli potrebnej pomoci a posilnenia, aby sme si potom…

Pozrieť článok
Modlíme sa za Slovensko
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlíme sa za Slovensko

Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby…

Pozrieť článok
Modlíme sa za uzdravenie z pandémie
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby

Modlíme sa za uzdravenie z pandémie

V prvom čítaní sme si vypočuli príbeh Jonáša, v dobovom štýle. Keďže v meste Ninive bola „akási pandémia“, nevieme aká, azda nejaká „morálna pandémia“, mesto malo…

Pozrieť článok
Pätoro cirkevných prikázaní
Posted in Modlitby Nezaradené

Pätoro cirkevných prikázaní

Pätoro cirkevných prikázaní je súhrn piatich prikázaní, ktorými Katolícka cirkev zaviazala svojich členov. Prestúpenie cirkevného príkazu pri plnom vedomí a plnej dobrovoľnosti je zvyčajne ťažkým hriechom. Keďže cirkevné prikázania…

Pozrieť článok
Sviatosť zmierenia
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (alebo Svätá spoveď či Sviatosť pokánia alebo Sväté tajomstvo spovede) je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede. Na základe vyznania…

Pozrieť článok
Ťažké hriechy (+ zoznam)
Posted in Články

Ťažké hriechy (+ zoznam)

Smrteľné hriechy sú činy, ktorými sa človek vzďaľuje od Boha, závislosti, ktoré si človek nechce pripustiť a napraviť. Pán svojím veľkým milosrdenstvom k ľudskej rase…

Pozrieť článok
Ako sa vyspovedať
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Ako sa vyspovedať?

1. Spytovanie svedomia Najprv prosím Ducha Svätého o pomoc, aby som pravdivo spoznal stav svojej duše – v čom som v rozpore s Božou vôľou….

Pozrieť článok