POSLEDNE PRIDANÉ ČLÁNKY OD MODLENIE.SK

Modlitba pred operáciou
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pred operáciou

Modlitba č. 1 Bože, miluješ ma, staraj sa o mňa a chráni ma Dajte mojim lekárom a sestrám múdrosť a zručnosti Umožnite im slúžiť s…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulých
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulých

Modlitba č. 1 Všemohúci a večný Boh, milosrdný a spravodlivý Otec, zmiluj sa nad dušou, ktorú si teraz povolal k sebe. Dobrý Ježiš, nedovoľ, aby…

Pozrieť článok
Modlitba pri Božom hrobe
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pri Božom hrobe

Ježišu Kriste, pokorne padám na kolená pred týmto svätým hrobom a úctivo sa Ti klaniam, Vykupiteľ mojej duše. Pevne verím, že si tu pod touto posvätnou…

Pozrieť článok
Modlitba o ukončenie nespravodlivostí
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za ukončenie nespravodlivostí

Ó Pane, Ježiš Kristus, náš Boh, prosíme ťa, prijmi naše úprimné modlitby a odpusť nám naše viny. Spomeň si na našich nepriateľov, na tých čo nás…

Pozrieť článok
Modlitba za každodennú prácu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za každodennú prácu

Ó Pane, v tvojich rukách je zdravie. Kľakám pred tebou pretože každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Prosím ťa: udeľ zručnosť mojim rukám,…

Pozrieť článok
Uzdravujúca modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Uzdravujúca modlitba

Modlitba č. 1 Drahý Pane Ježišu, je mojou vôľou odovzdať ti všetko, čím som, a všetko čím sa snažím byť. Otváram ti najhlbšie zákutia svojho…

Pozrieť článok
Modlitba matky za materstvo
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba matky za materstvo

Modlitba č. 1 Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc. Ty…

Pozrieť článok
Modlitba za ešte nenarodené dieťa
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba za ešte nenarodené dieťa

Ó, Matka Mária, Ty, čo poznáš všetko o radosti a šťastí a neistote, ktorú cíti každá matka vo vzťahu ku svojmu ešte nenarodenému dieťaťu. Žehnaj rodičov a žehnaj aj…

Pozrieť článok
Modlitba tehotnej ženy
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba tehotnej ženy

Modlitba č. 1 Pane Ježišu, modlím sa za túto sladkú nádej, ktorá sa rodí v mojom lone. Dal si mi obrovský dar maličkého života, žijúceho…

Pozrieť článok
Modlitba za zdravie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za zdravie

Modlitba č. 1 Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo…

Pozrieť článok