Základné modlitby

Duša Kristova

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba pápeža Františka k Jubilejnému roku milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie, schválená pre laikov

Pane, ty si všemocný, ty si Boh, ty si Otec. Prosíme ťa na príhovor a s pomocou archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela o oslobodenie našich bratov a sestier, ktorí sú zotročení zlým duchom. Od úzkosti, smútku a sužovania, osloboď nás, Pane. Od nenávisti, smilstva, závisti, osloboď nás, Pane. Od myšlienok žiarlivosti, hnevu a smrti, osloboď nás, Pane. Od každej myšlienky …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za milosť povedať Bohu „áno“

Pane Ježišu, pomohol si mi spoznať, že nie som vo svojom živote úplne odovzdaný do tvojej vôle. Moja svojvôľa je silná a som schopný iba malých krokov. Vďaka tvojej milosti som pochopil, že túžiš po tom, aby moje „áno“ bolo úplné. Ľutujem situácie, keď som − vedome alebo nevedome − zasahoval do tvojho plánu s mojím životom, či už zanedbávaním …

Ružence, korunky

Korunka k svätému anjelovi strážcovi a svätému Michalovi

Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu… Na veľkých zrnkách sa odrieka modlitba k svätému archanjelovi Michalovi: Svätý archanjel Michal, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti úkladom diabla. Potom sa na malých zrnkách desaťkrát odrieka modlitba k anjelovi strážcovi: Anjel Boží, tebe ma zveril milosrdný nebeský Otec, osvecuj, stráž, veď a spravuj ma. …

Litánie

Litánie k anjelom

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu

Milosrdný Bože, v teba dúfame a tebe sa zverujeme, lebo ty si prameňom všetkého milosrdenstva. S tvojou láskou, ktorá prekračuje našu slabosť, prichádzame k tebe s otvorenými srdciami a pokornou dôverou. Odpusť nám, Pane, naše hriechy a prijmi nás do tvojho milosrdného náručia. Nech tvoja láska premení naše srdcia a obnoví našu dušu. Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí sa …

Litánie

Litánie k svätému Alojzovi

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, oroduj za nás. Svätá Božia Rodička, oroduj za nás. Svätá Panna Panien, …

Základné modlitby

Te Deum (Teba, Bože, chválime)

Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme, teba, večný Otče, uctieva celá zem. Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov! Plné sú nebo i zem tvojej veleby a slávy. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov; teba velebí veľký počet prorokov; teba chváli vznešený zástup mučeníkov; teba oslavuje svätá …

Modlitby na rôzne úmysly

Každodenné obetovanie Ježišovej krvi

Večný Otče, cez najčistejšie Máriine ruky ti obetujem krv, ktorú Ježiš prelial s láskou vo svojom utrpení a ktorú každý deň obetuje v eucharistickej obeti. Spájam svoje modlitby, skutky a utrpenia v tomto dni s Božou obetou na odčinenie svojich hriechov, za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a za potreby svätej Cirkvi. Zvlášť ti ju obetujem na úmysly Svätého …

Litánie

Litánie k svätému Martinovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätý Martin, oroduj za nás. Odvážny muž, oroduj za nás. Štedrý …

Knihy

Svätosť v rodinách sveta (kniha)

V každom kúte sveta sa nájdu sväté manželské páry, ktoré dokázali postaviť Boha do centra svojich životov – a predsa sme o väčšine z nich nikdy nepočuli. Preto v Roku rodiny Amoris laetitia pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život príručku o svätosti v rodinách, aby všetkým, ktorí v nich žijú, poskytla návod na odhalenie krásy ich povolania do manželstva …

Ružence, korunky

Ruženec k nebeskému Otcovi

Modlí sa na klasickom ruženci. Verím v Boha… Otčenáš… 3x Zdravas‘, Mária… Sláva Otcu… 1. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta. Sláva Otcu… Ó, Ježišu… 2. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála. Sláva Otcu… Ó, Ježišu… 3. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária …

Litánie

Litánie ku cti nebeského Otca

Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad …