Modlitby k svätým

Modlitba matky k svätému Dominikovi Saviovi

Svätý Dominik Savio, ty si sa v škole dona Bosca stal obdivuhodným vzorom kresťanských cností. Uč ma milovať preblahoslavenú Pannu Máriu a svojich blížnych tak vrúcne a horlivo, ako si ich miloval ty. Pomôž mi napodobňovať ťa v úsilí o svätosť, aby som ťa spolu s mojím dieťaťom nasledovala do večnej slávy v  nebi. Amen. Svätý Dominik Savio, oroduj za nás! Túto a ďalšie modlitby nájdete …

Modlitby k svätým

Modlitba v deň každomesačnej spomienky na svätú Ritu z Cascie

Modlí sa vždy 22. dňa v mesiaci. Ozdobený Kristovou nádherou bol pre teba raj, ó, svätá Rita, 22. mája toho roku, v ktorom sa ti otvorili brány nebeského Jeruzalema. Pre nás všetkých je požehnaný deň, keď si nás prikryla láskavým plášťom svojej opatery. S radosťou si dnes pripomíname tvoj slávny prechod zo sveta do raja, pretože sa nám stal prameňom milostí z neba, …

Modlitby k svätým

Krátka modlitba na príhovor blahoslavených manželov Luigiho a Márie Quattrocchiových

Pane Ježišu, ty, ktorý si povolal Luigiho a Máriu, aby každý deň žili život stálej vernosti v posväcujúcej milosti sviatosti manželstva, ty, ktorý si svojou prítomnosťou posvätil nazaretský dom, daj, aby ich svedectvo a príhovor prispeli k upevneniu rodín vo vytrvalosti, naplnili mladé páry prítomnosťou tvojej milosti, v ktorej by svoje srdcia otvorili pre vďačnosť za Boží dar života a stali sa ohlasovateľmi evanjelia v rodinách a medzi ľuďmi …

Modlitby k svätým

Krátka modlitba na príhovor svätých manželov Louisa a Zélie Martinových

Bože, večná láska, vo svätých Louisovi a Zélie si nám dal príklad svätosti prežívanej v manželstve. Uprostred strastí a ťažkostí života si obaja zachovali vieru a nádej a svoje deti vychovávali v slobode tak, aby sa mohli stať svätými. Nech ich modlitby a príklad pomôžu rodinám tešiť sa z Božej prítomnosti v ich živote a z lásky, ktorá slúži. Na …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba prevzatia moci nad satanom a jeho služobníkmi

Pane Ježišu, mocou, ktorú si mi udelil pri mojom krste, a opierajúc sa o milosť biskupa (povedz meno biskupa podľa miesta, na ktorom sa nachádzaš), s pomocou svätého archanjela Michala preberám moc nad satanom a jeho služobníkmi. Mocou tvojej predrahej krvi zväzujem a kladiem k nohám tvojho svätého kríža všetkých, ktorí sa podieľajú alebo podieľali na akomkoľvek satanskom spojení proti …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si od Boha dostala moc a úlohu rozdrviť satanovu hlavu, pokorne ťa prosíme, pošli nebeské zástupy, aby pod tvojím velením prenasledovali zlých duchov, bojovali s nimi, odrážali ich opovážlivé útoky a zahnali ich do pekelnej priepasti. Kto je ako Boh? (3-krát). Dobrá a nežná Matka, ty budeš vždy našou láskou a našou …

Modlitby k Panne Márii

Veľmi účinná a mocná modlitba proti diablom

Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si dostala od Boha poslanie i vládu, aby si rozmliaždila hlavu satana, pokorne ťa prosíme, zošli svoje nebeské zástupy, aby na tvoj rozkaz a tvojou mocou prenasledovali zlých duchov, všade nad nimi víťazili, zlomili ich moc a zvrhli ich do priepasti. „Kto je ako Boh?“ Ó, dobrotivá a  presladká Matka, ostaň naveky našou láskou …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Márii, Kráľovnej anjelov

Ó, Mária, Kráľovná anjelov, pošli mi svätého Michala, svojho archanjela, aby ma bránil a podporoval počas života aj v mojich posledných chvíľach. Nepoškvrnená Panna, naša sprostredkovateľka, ty si Kráľovnou neba i  zeme, s  najväčšou pokorou ťa prosíme, znovu sa za nás prihováraj. Požiadaj Boha, aby zoslal svätého Michala spolu s  anjelmi na odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia v tom, aby …

Modlitby k Panne Márii

Korunka Memorare

Korunka Memorare, pochádzajúca z Filipín, je mariánska pobožnosť, ktorá je v mnohých ohľadoch podobná ružencu. Pri Korunke Memorare sa používa špeciálny ruženec, ktorý má sedem desiatkov, pozostávajúcich z  jedenástich zrniek. Namiesto odriekania Zdravasov sa na každom zrnku modlí Memorare. Na rozdiel od ruženca, pri ktorom sa rozjíma o  tajomstvách života nášho Pána, pri Korunke Memorare sú jednotlivé desiatky venované konkrétnym …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Augustínovi a svätej Monike

Bože, Tešiteľ zarmútených a Spása tých, čo v teba dúfajú, ty si v obrátení Augustína, syna svätej Moniky, milostivo prijal jej nábožné slzy. Na príhovor ich oboch daj, aby sme ľutovali svoje hriechy a v tvojej milosti našli odpustenie. Daj, aby sa na ich orodovanie aj naše deti odvrátili od hriechu a hľadali tvoju milosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. …

Modlitby k svätým

Krátka modlitba k svätej Monike za deti vzdialené od viery

Pozri sa, Monika, láskavým pohľadom z večného príbytku, kde teraz v šťastí prebývaš so synom, ktorému si zachránila pozemský aj nebeský život, na všetkých kresťanských rodičov. Na zemi si plnia ťažké, ale vznešené poslanie, ktoré si tak dobre poznala. Aj ich deti zomreli smrťou hriechu a oni ich mocou svojej rodičovskej lásky túžia priviesť späť do pravého života. Po modlitbe …

Knihy

Mocní v boji (kniha)

Diabol chce, aby sme svoje obavy premietli do budúcnosti, v ktorej Boh nie je. To sa mu však nepodarí. V čase, keď sú ľudia zamilovaní do vlastného názoru a neustále si dovoľujú rozhodovať o tom, kto je in a kto nie, my v modlitbe ohýbame kolená k zemi. Náš boj totiž nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám …

Články

Škapuliar svätého Jozefa

Zbožnosť tohto škapuliara nemá svoj pôvod v zjaveniach a zázrakoch, ale v Bratstve kordu, ktorého členovia ho nosili na znak oddanosti svätému Jozefovi ako ochrancovi Cirkvi a na znak vernosti rímskemu veľkňazovi (bolo to vo Verone v roku 1865, ale už v roku 1870 došlo k zániku pápežského štátu a okupácii Ríma). O rozšírenie škapuliaru sa výraznou mierou zaslúžila františkánska …

Modlitby k svätým

Sedem bolestí svätého Jozefa

1. Najhodnejší manžel Panny Márie, slávny svätý Jozef, prežíval si veľké trápenie, keď si sa plný pochybností nevedel rozhodnúť, či máš opustiť svoju čistú nevestu, no vzápätí si pocítil veľkú radosť, keď ti anjel zvestoval jedinečné tajomstvo vtelenia. – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, získaj pre mňa teraz i v mojom umieraní útechu dobrého svedomia a milosť …