Základné modlitby a pravdy
Posted in Články Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Prečo sa modliť?
Posted in Články

Prečo sa modliť?

Iba rehoľník, čo sa modlí… „Boha hľadajú v knihách, nachádza sa v modlitbe – povedal jedného dňa páter Pio svojim duchovným synom – ak sa…

Pozrieť článok
Príprava na spoveď
Posted in Články

Príprava na spoveď

Základným predpokladom na dobrú sv. spoveď je úmysel vrátiť sa k Bohu, ako to urobil Márnotratný syn a vyznanie svojich hriechov so skutočnou a úprimnou…

Pozrieť článok
Modlitba Otčenáš sa má zmeniť
Posted in Články

Modlitba Otčenáš sa má zmeniť

Pápež František navrhuje, aby sa v najznámejšej kresťanskej modlitbe Otčenáš slovné spojenie „neuveď nás do pokušenia“ nahradilo slovami „nedovoľ nám upadnúť do pokušenia“. Odôvodňuje to…

Pozrieť článok
Novéna odovzdanosti
Posted in Články Novény

Novéna odovzdanosti

1. deň – Prenechajte mi svoje starosti Prečo sa znepokojuješ ? Prenechaj mi svoje starosti a všetko sa upokojí. Veru, hovorím ti: každé pravdivé, slepé…

Pozrieť článok
Čo je Novéna
Posted in Články Novény

Čo je Novéna?

Novéna je forma deväťdennej modlitby, ktorá sa skladá minimálne z týchto častí: Čítanie (úryvok z biblie, alebo iný text, ktorý napr. priblíži život určitého svätca),…

Pozrieť článok
Liturgia hodín
Posted in Články Modlitby Nezaradené

Liturgia hodín

Pozrieť článok
Je mágia hriech?
Posted in Články Nezaradené

Je mágia hriech?

Často sa nás pýtate, či sa považuje mágia za hriech. Áno. Mágia sa považuje za hriech. Venovali ste sa mágii? Neznalosť a naivita môže vám…

Pozrieť článok