Modlíme sa za uzdravenie z pandémie
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby

Modlíme sa za uzdravenie z pandémie

V prvom čítaní sme si vypočuli príbeh Jonáša, v dobovom štýle. Keďže v meste Ninive bola „akási pandémia“, nevieme aká, azda nejaká „morálna pandémia“, mesto malo…

Pozrieť článok
Sviatosť zmierenia
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (alebo Svätá spoveď či Sviatosť pokánia alebo Sväté tajomstvo spovede) je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede. Na základe vyznania…

Pozrieť článok
Ťažké hriechy (+ zoznam)
Posted in Články

Ťažké hriechy (+ zoznam)

Smrteľné hriechy sú činy, ktorými sa človek vzďaľuje od Boha, závislosti, ktoré si človek nechce pripustiť a napraviť. Pán svojím veľkým milosrdenstvom k ľudskej rase…

Pozrieť článok
Pápež na Slovensku 2021 program
Posted in Články

Pápež na Slovensku 2021: Program

Dnes bol zverejnený podrobný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Budapešti pri príležitosti záverečnej svätej omše 52. medzinárodného eucharistického kongresu a na Slovensko. Nedeľa 12….

Pozrieť článok
Svätý Benedikt a jeho zázraky
Posted in Články

Svätý Benedikt a jeho zázraky

1) Rozbil pohár plný jedu so znakom kríža Opát blízkeho kláštora zomrel a mnísi tam požiadali sv. Benedikta, aby sa stal ich novým opátom. Najskôr odmietol,…

Pozrieť článok
Chválospevy
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Nezaradené Piesne Rodinné modlitby Základné modlitby

Chválospevy

Môžete si vybrať piesne z nasledujúceho zoznamu (môžete ich aj recitovať), alebo sa rozhodnúť pre vaše obľúbené. „Je stále prítomná Tvoja láska“ Je stále prítomná…

Pozrieť článok
Co je modlitba
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby

Čo je to modlitba?

Modlitba je forma komunikácie, spôsob komunikácie s Bohom a svätými . Modlitba môže byť formálna alebo neformálna. Zatiaľ čo formálna modlitba je dôležitým prvkom kresťanského uctievania,…

Pozrieť článok
Modlitba Pancier sv. Patrika
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba Pancier sv. Patrika

Pôvod modlitby Pancier sv. Patrika Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil sv. Patrik, apoštol Írska, približne vo veľkonočnom období roku 433. Podľa životopisných údajov…

Pozrieť článok
Prvé sväté prijímanie, ako prebieha
Posted in Články Základné modlitby

Prvé sväté prijímanie, ako prebieha?

Úvod Drahé deti, bratia a sestry, dnes je váš veľký deň.. Keď sa na vás pozerám, pripadá mi to, ako by som bol na nejakej…

Pozrieť článok
Základné modlitby a pravdy
Posted in Články Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z…

Pozrieť článok