Zobrazujú sa: 1 - 16 z 86 VÝSLEDKOV
Články

Škapuliar svätého Jozefa

Zbožnosť tohto škapuliara nemá svoj pôvod v zjaveniach a zázrakoch, ale v Bratstve kordu, ktorého členovia ho nosili na znak oddanosti svätému Jozefovi ako ochrancovi Cirkvi a na znak vernosti rímskemu veľkňazovi (bolo to vo Verone v roku 1865, ale už v roku 1870 došlo k zániku pápežského štátu a okupácii Ríma). O rozšírenie škapuliaru sa výraznou mierou zaslúžila františkánska …

Články

Modlite sa ruženec

Počas pápežskej návštevy vo svätyni Panny Márie Ružencovej v Pompejach pápež Benedikt XVI. vysvetlil, čo je potrebné na to, aby ste sa stali šíriteľmi ruženca. Povedal: „Na to, aby ste boli apoštolmi ruženca, je potrebné osobne zažiť krásu a hĺbku tejto modlitby, ktorá je jednoduchá a prístupná všetkým. Je predovšetkým potrebné, aby ste sa nechali viesť za ruku najsvätejšou Pannou …

Články

Ružencové odpustky

„Ľudia si často neuvedomujú, aký bohatý je ruženec na odpustky. Je to preto, že mnohí kňazi pri kázaní o ruženci sotva spomínajú odpustky; ich kázne sú kvetnaté a obľúbené, vyvolávajú obdiv, ale sotva niečo naučia.“ ~ svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu Uvedené slová slúžia na pripomenutie toho, že v priebehu storočí Cirkev udelila tým, ktorí sa modlia ruženec, početné …

Články

Zázračná šnúra svätého Jozefa

Sestru Alžbetu Sillevoortovú v belgických Antverpách považovali lekári v roku 1657 za nevyliečiteľne chorú. V tomto položení si dala vyrobiť šnúru a dala ju požehnať na počesť svätého Jozefa, potom sa ňou opásala a modlila sa pred obrazom svätca. 10. júna pocítila, že jej modlitby boli vypočuté, a úplne zdravá vstala z postele. Svedectvá lekárov, vrátane jedného protestanta, vylúčili akékoľvek …

Články

Čo je skutočné uzdravenie?

Katolícke uzdravenie je − jedným slovom − vzkriesenie. Spomeňte si na scénu: „Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: ‚Lazár, poď von!‘“ (Jn 11, 43). Kristus prichádza, aby uzdravil to, čo je mŕtve, zlomené, spiace, zranené, neusporiadané alebo choré − telesne či duchovne. Ďalším slovom pre uzdravenie je vykúpenie. Kristus vykupuje našu chorobu spôsobenú hriechom a rany, ktoré s ňou súvisia. …

Články

Základné katolícke pravdy

Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28) Šesť hlavných právd Boh je jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý …

Články

Zásady kresťanského života pre každého

Menej vzdychaj, viac spievaj menej k zemi, viac k nebu sa dívaj menej sa hnevaj, viac sa modlievaj menej plánuj, viac podnikaj menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj menej rozkazuj, viac blížnym slúž menej hovor o láske, viac miluj menej vyčítaj, viac povzbudzuj menej sľubuj, viac spĺňaj menej nariekaj, viac Bohu ďakuj menej pochybuj, viac dôveruj menej posudzuj, viac potešuj menej vrav, viac uvažuj …

Články

15 prisľúbení, ktoré dala Panna Mária dominikánovi bl. Alanovi z La Roche

V roku 1464 sa Najsvätejšia Panna Mária zjavila dominikánovi blahoslavenému Alanovi z La Roche a odporúčala mu vo svojom mene propagovať modlitbu ruženca a zakladať ružencové bratstvá. Odovzdala mu aj 15 prisľúbení pre tých, ktorí sa budú modliť ruženec: Ten, kto mi bude slúžiť modlitbou posvätného ruženca, získa výnimočné milosti. Sľubujem svoju osobitnú ochranu a najväčšie milosti všetkým, ktorí sa …

Články

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia

Z Božej strane je všetko pripravené tak, aby bola modlitba jednoduchá, ak sa o ňu ľudia pokúsia. Jeho strana je otvorená. On očakáva každú námietku. Sú poskytnuté zdroje pre každú ťažkosť. Pokrivené miesta sú vyrovnané a drsné vyhladené. Človek, ktorý sa nemodlí, nemá žiadnu výhovorku. Boh je pripravený Pýtam sa, či sa modlíš, pretože modlitba je skutkom viery, ku ktorému …

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Články

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem …

Články

Prosebná modlitba

Prosebná modlitba je forma modlitby, ktorá sa zameriava na vyjadrenie žiadostí, prosieb a potrieb pred Bohom. Je to spôsob obrátiť sa na Boha so svojimi potrebami a dôverovať mu, že ich vypočuje a odpovie podľa svojej vôle. Prosebná modlitba môže mať rôzne formy a obsahovať osobné prosby, prosby za druhých ľudí, prosby za potreby spoločenstva alebo celého sveta. Je to …

Vianočné koledy
Články

Vianočné koledy

Kto si dnes nechá ujsť vianočné sviatky za sprievodu kolied? Tieto piesne u väčšiny z nás nesmú chýbať, pretože k tomuto krásnemu obdobiu nezameniteľne patria. Väčšinou sú spievané v rodinnom kruhu a na vianočných svätých omšiach. Vianočné koledy sú piesne, ktoré majú vianočný motív. V minulosti sa tieto piesne spájali predovšetkým s motívom narodenia Spasiteľa. V dnešnej dobe sa však …

Kto je Boh?
Články

Kto je Boh?

Ako kresťania veríme v jediného Boha, ktorý stvoril svet aj človeka „z nadmiery svojej lásky“. Boh nechce zostať inkognito alebo byť uctievaný len ako nejaké pocitové „vyššie bytie“. Túži byť spoznávaný ako ten, kto je skutočný a dokáže v živote človeka konať. Preto už od prvých okamihov dejín začal k ľuďom hovoriť a ukazovať, kým je. Chcel s ľuďmi nadviazať …