Zobrazujú sa: 1 - 16 z 82 VÝSLEDKOV
Články

Zázračná šnúra svätého Jozefa

Sestru Alžbetu Sillevoortovú v belgických Antverpách považovali lekári v roku 1657 za nevyliečiteľne chorú. V tomto položení si dala vyrobiť šnúru a dala ju požehnať na počesť svätého Jozefa, potom sa ňou opásala a modlila sa pred obrazom svätca. 10. júna pocítila, že jej modlitby boli vypočuté, a úplne zdravá vstala z postele. Svedectvá lekárov, vrátane jedného protestanta, vylúčili akékoľvek …

Články

Čo je skutočné uzdravenie?

Katolícke uzdravenie je − jedným slovom − vzkriesenie. Spomeňte si na scénu: „Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: ‚Lazár, poď von!‘“ (Jn 11, 43). Kristus prichádza, aby uzdravil to, čo je mŕtve, zlomené, spiace, zranené, neusporiadané alebo choré − telesne či duchovne. Ďalším slovom pre uzdravenie je vykúpenie. Kristus vykupuje našu chorobu spôsobenú hriechom a rany, ktoré s ňou súvisia. …

Články

Základné katolícke pravdy

Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28) Šesť hlavných právd Boh je jeden. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý …

Články

Zásady kresťanského života pre každého

Menej vzdychaj, viac spievaj menej k zemi, viac k nebu sa dívaj menej sa hnevaj, viac sa modlievaj menej plánuj, viac podnikaj menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj menej rozkazuj, viac blížnym slúž menej hovor o láske, viac miluj menej vyčítaj, viac povzbudzuj menej sľubuj, viac spĺňaj menej nariekaj, viac Bohu ďakuj menej pochybuj, viac dôveruj menej posudzuj, viac potešuj menej vrav, viac uvažuj …

Články

15 prisľúbení, ktoré dala Panna Mária dominikánovi bl. Alanovi z La Roche

V roku 1464 sa Najsvätejšia Panna Mária zjavila dominikánovi blahoslavenému Alanovi z La Roche a odporúčala mu vo svojom mene propagovať modlitbu ruženca a zakladať ružencové bratstvá. Odovzdala mu aj 15 prisľúbení pre tých, ktorí sa budú modliť ruženec: Ten, kto mi bude slúžiť modlitbou posvätného ruženca, získa výnimočné milosti. Sľubujem svoju osobitnú ochranu a najväčšie milosti všetkým, ktorí sa …

Články

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia

Z Božej strane je všetko pripravené tak, aby bola modlitba jednoduchá, ak sa o ňu ľudia pokúsia. Jeho strana je otvorená. On očakáva každú námietku. Sú poskytnuté zdroje pre každú ťažkosť. Pokrivené miesta sú vyrovnané a drsné vyhladené. Človek, ktorý sa nemodlí, nemá žiadnu výhovorku. Boh je pripravený Pýtam sa, či sa modlíš, pretože modlitba je skutkom viery, ku ktorému …

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Články

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem …

Články

Prosebná modlitba

Prosebná modlitba je forma modlitby, ktorá sa zameriava na vyjadrenie žiadostí, prosieb a potrieb pred Bohom. Je to spôsob obrátiť sa na Boha so svojimi potrebami a dôverovať mu, že ich vypočuje a odpovie podľa svojej vôle. Prosebná modlitba môže mať rôzne formy a obsahovať osobné prosby, prosby za druhých ľudí, prosby za potreby spoločenstva alebo celého sveta. Je to …

Vianočné koledy
Články

Vianočné koledy

Kto si dnes nechá ujsť vianočné sviatky za sprievodu kolied? Tieto piesne u väčšiny z nás nesmú chýbať, pretože k tomuto krásnemu obdobiu nezameniteľne patria. Väčšinou sú spievané v rodinnom kruhu a na vianočných svätých omšiach. Vianočné koledy sú piesne, ktoré majú vianočný motív. V minulosti sa tieto piesne spájali predovšetkým s motívom narodenia Spasiteľa. V dnešnej dobe sa však …

Kto je Boh?
Články

Kto je Boh?

Ako kresťania veríme v jediného Boha, ktorý stvoril svet aj človeka „z nadmiery svojej lásky“. Boh nechce zostať inkognito alebo byť uctievaný len ako nejaké pocitové „vyššie bytie“. Túži byť spoznávaný ako ten, kto je skutočný a dokáže v živote človeka konať. Preto už od prvých okamihov dejín začal k ľuďom hovoriť a ukazovať, kým je. Chcel s ľuďmi nadviazať …

Články

Ježišov rozsudok

Jasajme a radujme sa z jeho spásy! Všetci žijeme v očakávaní a nádeji, že nám jedného dňa budú určené Ježišove slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca“ (Mt 25,34). Sme v čakárni tohto sveta, aby sme vošli do raja a mali účasť na oných „hodoch všetkých národov“, o ktorých hovorí prorok Izaiáš (porov. 25,6). To, čo prorok vyslovuje, nám zahrieva srdce, pretože …

Ako prechádzať dramatickými okamihmi
Články

Ako prechádzať dramatickými okamihmi

V posledných bolestných hodinách svojho života sa Ježiš modlí za svojich priateľov. Aj za nás. Z Ježišovej modlitby sa učíme, ako prejsť dramatickými a bolestnými životnými okamihmi. Zastavme sa najmä pri slovese, ktorým sa Ježiš modlí: „Otče, zachovaj ich…” Čo máme zachovávať? Aby sme nepodľahli bolesti a neprepadli rezignácii V prvom rade je tu zachovávanie viery. Potrebujeme si zachovať vieru, …

Boh nám nemohol povedať viac
Články

Boh nám nemohol povedať viac

Vianočné biblické texty nám pomáhajú prenikať do tajomstva udalosti, ktorá sa odohrala na začiatku letopočtu kdesi vo vzdialenom Betleheme. Jedným z textov, ktorý na Vianoce opakovane zaznieva, je začiatok Evanjelia svätého Jána, ktorý rozpráva o Slove. Aký je význam slov, dobre vieme. Slová sú prostriedkom vzájomnej komunikácie. Aby človek mohol komunikovať s druhými, potrebuje mať slovnú zásobu. Tip na knihu: …