Ó, svätá Gemma Galgani, pokorná ochrankyňa Božích tajomstiev a bojovníčka proti temnotám, obraciame sa na teba so srdcom plným dôvery a prosíme ťa o tvoj mocný príhovor pri našom oslobodení od zlého.

Ty, ktorá si poznala útoky diabla na tvoje telo i dušu, nauč nás odolávať jeho ľstiam a úkladom. V túžbe po svätosti a oddanosti voči Bohu si prekonala všetky pokušenia a útoky, a tak nám ukazuješ cestu k víťazstvu nad temnotami.

Prosíme ťa, svätá Gemma, buď našou spriaznenou dušou v boji proti zlu. Pomôž nám spoznať a včas odhaliť triky diabla, aby sme mohli stáť pevne vo viere a odvrátiť každý jeho útok na naše srdcia a duše.

V túžbe po oslobodení od zlého sa utiekame k tebe, svätá Gemma, s dôverou, že tvoj príhovor u Boha nás ochráni a posilní vo všetkých našich skúškach. Pomôž nám nachádzať pokoj a istotu vo svetle Kristovej pravdy a lásky.

Svätá Gemma, oroduj za nás, aby sme boli oslobodení od všetkého zla, čo nás ohrozuje a obklopuje. Pomôž nám žiť v trvalej Božej prítomnosti, v jeho milosti a úplnom oddaní sa jeho vôli. Nech tvoj príhovor privedie naše srdcia bližšie k Bohu a pomôže nám dosiahnuť večnú spásu. Amen.

Tip na knihu: Svätá hodinka s Gemmou Galgani