Zobrazujú sa: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKOV
Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätej Barbory

Svätá Barbora, panna a mučenica, pochádzala z Malej Ázie a žila na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola sťatá pre svoju kresťanskú vieru vlastným otcom, bohatým pohanským šľachticom Dioskurom. Svätá Barbora býva zvyčajne znázorňovaná s vežou a s kalichom s hostiou. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka baníkov a ochrankyňa dievčat. Modlitba novény …

Novény, deviatniky

Novéna odovzdania sa svätému Michalovi Archanjelovi  

Úvodná modlitba Svätý Michal Archanjel, najvernejší Boží sluha, ktorý si rozprášil vzbúrených duchov, pripravených k opovážlivému rozhovoru so svojím Stvoriteľom! Ako hlasno a rozhodne znie tvoja výzva: Kto je ako Boh! Ty si prehlušil zradný výkrik kniežaťa temnoty: Nebudem slúžiť! Nech tvoja bojová výzva nezmizne z našich úst ani sŕdc. Keď prídu pokušenia, nech tvoje zvolanie zaznie ako zvon na …

Novény, deviatniky

Novéna k svätému Jozefovi

Modlíme sa ju predovšetkým počas mesiaca svätého Jozefa. V roku 1819 udelil pápež Pius VII. odpustky veriacim, ktorí sa modlili k siedmim radostiam a siedmim bolestiam svätého Jozefa v rámci dvoch novén pred 19. marcom, čo je deň jeho sviatku. V Oratóriu svätého Jozefa v Montreale sa brat André modlil za uzdravenie túto novénu: 1. deň: Svätý Jozef, obraz Otca. Svätý Jozef, daj, aby …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Pantaleóna

Svätý Pantaleón či Panteleimón bol lekár a mučeník, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol veľmi úspešný v liečení chorých, dokonca sa prostredníctvom neho udiali viaceré zázraky. Bol umučený pre vieru za vlády cisára Maximiána. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je patrónom lekárov a pôrodných asistentiek. Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Erazma

Svätý Erazmus, nazývaný tiež Erazmus z Antiochie, bol biskup a mučeník, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol umučený pre vieru za vlády cisára Diokleciána. Zvyčajne býva znázorňovaný s biskupskou berlou a mitrou na hlave, držiac v ruke črevá navinuté na hriadeľ. Pri ukrutnom mučení mu totiž rozrezali brucho a jeho črevá mu zaživa navinuli na hriadeľ. Je …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätej Margaréty

Svätá Margaréta z Antiochie, panna a mučenica, žila pravdepodobne na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená pre svoju kresťanskú vieru za vlády cisára Diokleciána. Svätá Margaréta býva zvyčajne znázorňovaná s drakom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka rodičiek. Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Juraja

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty: PRÍPRAVNÁ MODLITBA Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa …

Novény, deviatniky

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna pred sviatkom milosrdenstva (začína sa na Veľký piatok)   Prvý deň (Veľký piatok)  „Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”   Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme …

Novény, deviatniky

Novéna odovzdanosti dona Dolinda Ruotola

Kňazovi Dolindovi Ruotolovi (1882 – 1970) raz páter Pio povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“ Jeho meno „Dolindo“ znamená „bolesť“ a jeho život bol vskutku celý poznamenaný veľkou bolesťou. Prežíval ju už ako dieťa, ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz. Po celý život prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, až sa na ňom vyplnili prorocké slová istého biskupa: …