Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätej Margaréty

Svätá Margaréta z Antiochie, panna a mučenica, žila pravdepodobne na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená pre svoju kresťanskú vieru za vlády cisára Diokleciána. Svätá Margaréta býva zvyčajne znázorňovaná s drakom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka rodičiek. Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča …

Novény, deviatniky

Novéna k úcte svätého Juraja

Počas deviatich po sebe nasledujúcich dní sa každodenne modlíme nasledujúce modlitby: PRÍPRAVNÁ MODLITBA Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal …

Novény, deviatniky

Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva (začína sa na Veľký piatok)   Prvý deň (Veľký piatok)  „Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”   Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme …

Novény, deviatniky

Novéna odovzdanosti dona Dolinda Ruotola

Kňazovi Dolindovi Ruotolovi (1882 – 1970) raz páter Pio povedal: „V tvojej duši je celé nebo.“ Jeho meno „Dolindo“ znamená „bolesť“ a jeho život bol vskutku celý poznamenaný veľkou bolesťou. Prežíval ju už ako dieťa, ako mladík, ako seminarista, aj ako kňaz. Po celý život prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, až sa na ňom vyplnili prorocké slová istého biskupa: …