Zobrazujú sa: 1 - 16 z 27 VÝSLEDKOV
Základné modlitby

Duchovné sväté prijímanie

Toto je modlitba duchovného sv. prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so …

Základné modlitby

Modlitba po svätej omši podľa sv. Tomáša Akvinského

Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším Telom a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je mi dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom …

Základné modlitby

Modlitba pred svätou omšou podľa sv. Tomáša Akvinského

Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Krista ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať …

Základné modlitby

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám (koleda)

Túto koledu majú rady deti pre jej svižnosť. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme. Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už …

Modlitby na celý týždeň
Základné modlitby

Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam …

Tichá noc (koleda)
Základné modlitby

Tichá noc (koleda)

Slovenský preklad (katolícka kratšia verzia; Jednotný katolícky spevník č. 88) Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu! …

Nesiem vám noviny (koleda)
Základné modlitby

Nesiem vám noviny (koleda)

Nesiem vám noviny, počúvajte. Z betlehemskej doliny, pozor dajte. Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána, k sebe vinula, aj zavinula, k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná. Ku nemu anjeli letia z neba, Pastieri veselí …

Poďme bratia do Betléma (koleda)
Základné modlitby

Poďme bratia do Betléma (koleda)

1. Poďme bratia do Betléma. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 2. Poďme bratia, poďme spolu. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 3. V maštalôčke tíško drieme. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja …

Narodil sa Kristus Pán (koleda)
Základné modlitby

Narodil sa Kristus Pán (koleda)

Táto kratučká koleda sa zachovala ešte z 15. storočia. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského nám Pán narodil sa. Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, na svet nám je poslaný, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa. Tip na knihu: Adventná kniha príbehov

Modlitba na sobotu
Základné modlitby

Modlitba na sobotu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá vytekala z boku tvojho Syna v prítomnosti jeho najsvätejšej Matky, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré bolestnú Matku najviac milovali a ctili, aby sa skoro stali účastnými večnej slávy a teba chválili a oslavovali naveky. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na piatok
Základné modlitby

Modlitba na piatok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá v tento deň stekala na dreve kríža zo svätých rúk a nôh tvojho Syna, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, za ktoré som povinný sa najviac modliť, aby ťa chválili a oslavovali naveky. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na štvrtok
Základné modlitby

Modlitba na štvrtok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahé telo a krv Ježiša Krista, tvojho Syna, ktoré v predvečer svojho umučenia podal apoštolom za pokrm a nápoj a ustanovil za obživujúcu sviatosť, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré nad tajomstvom večnej lásky najviac rozjímali, aby ťa s tvojím Synom i Duchom Svätým večne chválili a oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… …

Modlitba na stredu
Základné modlitby

Modlitba na stredu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri nesení ťažkého kríža, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré sú najbohatšie v zásluhách, aby ťa už, na vysokom stupni slávy, ktorý ich očakáva, chválili a večne oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na utorok
Základné modlitby

Modlitba na utorok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri bolestnom korunovaní tŕním, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najdlhšie trpieť, aby ťa už mohli chváliť a večne ti blahorečiť. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na pondelok
Základné modlitby

Modlitba na pondelok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri ukrutnom bičovaní, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najskôr vojsť do nebeského kráľovstva, aby ťa večne chválili a oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby