Zobrazujú sa: 1 - 16 z 33 VÝSLEDKOV
Základné modlitby

Rýchla ranná modlitba

Milý Bože, ďakujem ti za nový deň. Prosím ťa o tvoje požehnanie, aby som ho prežil na tvoju slávu a robil ti svojimi skutkami radosť. Daj, aby som si dnes zachoval čisté srdce. Ochraňuj moju rodinu a priateľov a daruj nám všetkým pokoj a zdravie. Pane, prosím ťa o silu a múdrosť, aby som mohol zvládnuť všetky výzvy dnešného dňa. Nech …

Základné modlitby

Rýchla večerná modlitba

Milý Bože, ďakujem ti za dnešný deň. Ďakujem ti za všetky požehnania, ktoré si mi dal. Odpusť mi prosím všetky moje chyby a hriechy, ktoré som dnes spáchal. Ochraňuj moju rodinu a priateľov a daruj nám všetkým pokoj a zdravie. Pane, prosím ťa o pokojný spánok a novú silu na zajtrajší deň. Nech tvoja láska a milosť sprevádzajú všetky moje …

Základné modlitby

Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý

Latinsky Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei. Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus Infunde amorem cordibus, Infi rma nostri corporis Virtute fi rmans perpeti. Hostem repellas longius Pacemque dones protinius; …

Základné modlitby

Duša Kristova

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil …

Základné modlitby

Te Deum (Teba, Bože, chválime)

Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme, teba, večný Otče, uctieva celá zem. Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov! Plné sú nebo i zem tvojej veleby a slávy. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov; teba velebí veľký počet prorokov; teba chváli vznešený zástup mučeníkov; teba oslavuje svätá …

Základné modlitby

Duchovné sväté prijímanie

Toto je modlitba duchovného sv. prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so …

Základné modlitby

Modlitba po svätej omši podľa sv. Tomáša Akvinského

Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším Telom a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je mi dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom …

Základné modlitby

Modlitba pred svätou omšou podľa sv. Tomáša Akvinského

Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Krista ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať …

Základné modlitby

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám (koleda)

Túto koledu majú rady deti pre jej svižnosť. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme. Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už …

Modlitby na celý týždeň
Základné modlitby

Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam …

Tichá noc (koleda)
Základné modlitby

Tichá noc (koleda)

Slovenský preklad (katolícka kratšia verzia; Jednotný katolícky spevník č. 88) Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu! …

Nesiem vám noviny (koleda)
Základné modlitby

Nesiem vám noviny (koleda)

Nesiem vám noviny, počúvajte. Z betlehemskej doliny, pozor dajte. Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána, k sebe vinula, aj zavinula, k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná. Ku nemu anjeli letia z neba, Pastieri veselí …

Poďme bratia do Betléma (koleda)
Základné modlitby

Poďme bratia do Betléma (koleda)

1. Poďme bratia do Betléma. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 2. Poďme bratia, poďme spolu. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 3. V maštalôčke tíško drieme. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja …

Narodil sa Kristus Pán (koleda)
Základné modlitby

Narodil sa Kristus Pán (koleda)

Táto kratučká koleda sa zachovala ešte z 15. storočia. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského nám Pán narodil sa. Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, na svet nám je poslaný, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa. Tip na knihu: Adventná kniha príbehov