Divotvorkyňa svätá Rita, patrónka tých, ktorí sú v núdzi, tvoj príhovor u nášho Pána je veľmi mocný. Vďaka milostiam získaným na tvoje orodovanie ťa nazývajú aj patrónkou beznádejných, ba až nemožných prípadov.

Svätá Rita, pokorná a čistá; trpezlivá a súcitná milovníčka ukrižovaného Krista! Veríme, že každý, kto sa k tebe utieka, objaví útechu a úľavu. Vypočuj naše prosby a ukáž svoju moc u Boha; vypros nám milosti, o ktoré ťa prosíme (uviesť svoju prosbu). Prosíme ťa, získaj pre nás u Boha vypočutie našich modlitieb, ak sú na väčšiu Božiu česť a pre naše dobro. Sľubujeme, že ak budú naše prosby vyslyšané, budeme oslavovať Boha za jeho dary a radovať sa z tvojho príhovoru. Amen.

Tipy na knihy: