Svätá Anna, najkrajší obraz čistej duše, veľké boli tvoje cnosti, kým si žila na zemi a veľké sú aj milosti, ktoré Boh udeľuje na tvoj príhovor tým, ktorí ho prosia. Zvlášť jasne žiarila tvoja cnosť čistoty. Viac si sa podobala anjelom než ľuďom, pretože si síce žila v tele, nie však podľa tela, lebo Božia milosť premohla v tebe každú žiadostivosť a láska k Bohu napĺňala tvoje čisté srdce nebeskými túžbami. Preto ťa Boh povýšil a uznal za hodnú, aby si porodila matku Vykupiteľa. Pre tvoju cnosť čistoty ťa prosím, vzbuď vo mne lásku k tejto cnosti a odpor voči všetkému, čo by ju mohlo narušiť.

Ty vieš, ako veľmi túto cnosť potrebujem a ako často som ju ľahkomyseľne zmaril. Ty vieš, že mám mnoho nepriateľov, ktorí na mňa ustavične dorážajú, a  vieš aj to, aký som slabý, aby som im odolal. Preto ťa prosím, pomôž mi bojovať a odháňať odo mňa mojich protivníkov. Tebe porúčam svoju čistotu, aby bola ochránená od každého pokúšania. Vypros mi láskavo takú náklonnosť k čistote srdca, aby som radšej zomrel, než by som sa proti nej prehrešil. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.