Milý Bože,

ďakujem ti za dar lásky, ktorým si obdaroval mňa a moju milú. Dnes prichádzam pred teba s pokorným srdcom, aby som ti zveril moju drahú dievčinu. Prosím ťa, ochraňuj ju a dávaj na ňu pozor každý deň.

Daj jej silu a odvahu, aby prekonávala všetky prekážky, ktoré jej prídu do cesty. Požehnaj jej zdravie, aby mohla žiť plnohodnotný a šťastný život. Naplň jej srdce pokojom a radosťou, aby cítila tvoju prítomnosť vo všetkom, čo robí.

Prosím ťa, aby si nás oboch viedol po ceste lásky a vzájomnej úcty. Pomôž nám byť si navzájom oporou a radovať sa z každej chvíle, ktorú spolu prežívame. Učiň našu lásku silnejšou a hlbšou každým dňom. Ak je to tvoja vôľa, nech sa raz naša láska spečatí vo sviatosti manželstva.

Ďakujem ti, Bože, za všetky požehnania, ktoré si nám dal, a za všetku lásku, ktorou nás obklopuješ. Amen.

Tipy na knihy: