Ó, milovaný svätý Charbel, ty, ktorý si žil v tichu pustovne, verný svojmu povolaniu a odovzdaný Bohu, prosím ťa o tvoje mocné orodovanie.

Svätý Charbel, zástanca tých, ktorí trpia, vypočuj moje modlitby za uzdravenie (vyslov svoju prosbu). Oroduj za mňa u Boha, nášho milosrdného Otca, aby mi daroval milosť telesného a duševného zdravia.

Ó, svätý Charbel, ty, ktorý si v pokore a láske slúžil Bohu a blížnym, oroduj za mňa a vypros mi všetky potrebné Božie milosti. Prosím ťa, aby si svojím príhovorom priniesol svetlo a nádej do môjho života.

Pane Ježišu Kriste, na príhovor svätého Charbela uzdrav moje rany, posilni moju vieru, a daruj mi pokoj a silu v každom utrpení. Amen.

Tipy na knihy: