Zobrazujú sa: 1 - 16 z 356 VÝSLEDKOV
Modlitby k svätým

Modlitba za čistotu k svätému Jozefovi

Sv. Jozef, mocný duchovný otec, bráň ma pred hriechmi tela. Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Ty si postrach zlých duchov, prosím, aby si ma chránil pre žiadostivosťou, nemorálnymi túžbami srdca a nečistými skutkami na mojom tele. Pomôž mi, aby som neurážal(a) Boha. Tu a teraz sa pripútavam k tebe a všetko obetujem za to, čo je dobré, …

Modlitby k svätým

Denná modlitba k svätému Jozefovi

Ó, najdrahší sv. Jozef, zasväcujem sa ti na tvoju česť a odovzdávam sa ti, aby si vždy bol mojím otcom, ochrancom a sprievodcom na ceste spásy. Získaj mi väčšiu čistotu srdca a vrúcnu lásku k duchovnému životu. Podľa tvojho príkladu nech všetko konám na väčšiu Božiu slávu, v jednote s Najsvätejším Ježišovým srdcom a Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Ó, požehnaný …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za manželstvo

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si posilnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu aj telo. Prosím ťa, nauč ma milovať manželku (manžela) a deti láskou, ktorá pochádza od teba. Pane Ježišu Kriste, daj …

Ružence, korunky

Sedembolestný ruženec

Modlitba posvätného ruženca k Sedembolestnej Panne Márii Verím v Boha… Sláva Otcu… Otče náš… 3x Zdravas‘, Mária s prosebnými invokáciami: a) Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum… b) Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu… c) Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť… Nasleduje sedem častí ruženca: Otče náš… 7x Zdravas‘, Mária… vždy s jedným ružencovým tajomstvom Sláva Otcu… Svätá Matka, Krista …

Modlitby na rôzne úmysly

Ďakovná modlitba po svätej spovedi

Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné! Ďakujem ti, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy, ktorými som ťa urazil a ublížil mojim blížnym i sebe samému. Odteraz sa budem snažiť milovať ťa celým srdcom, dušou i mysľou a svojho blížneho milovať ako seba samého. Prosím, pomôž mi svojou milosťou v mojom predsavzatí. Amen. Táto modlitba pochádza z knihy Spytovanie svedomia pre deti s Carlom …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba pred svätou spoveďou

Pane Ježišu, chcem úprimne vyznať všetky svoje hriechy. Prosím ťa, zošli na mňa svojho Ducha, aby mi osvietil srdce a rozum. Nech mi pripomenie všetko zlo, ktorého som sa dopustil svojimi myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Amen. Táto modlitba pochádza z knihy Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.  

Základné modlitby

Duchovné sväté prijímanie

Toto je modlitba duchovného sv. prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitby za správny výber životného povolania

Modlitba I. V rozkvete mladosti prichádzam k tebe, Pane. Chcem rozhodne kráčať chodníkom, ktorý si mi ty vyznačil, aby môj život bol naplnený. Nech ma neunaví horúčosť leta, ani mráz zimy. Nech moje kroky nezídu zo správnej cesty. Ty si môj spoločník na ceste. Budeme kráčať spoločne a spolu sa budeme deliť o chlieb priateľstva. Naučíš ma, ako sa deliť o …

Modlitby k Panne Márii

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Modlime sa. Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Jozefovi za šťastnú smrť

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, ty si mal milosť umrieť v náručí Ježiša a Márie. S veľkou dôverou ťa prosím, stoj pri mne v hodine smrti spolu s Pannou Máriou, Pomocnicou kresťanov, a vypros mi dokonalú ľútosť nad hriechmi, dôveru v Božie milosrdenstvo, odovzdanosť do Božej vôle, aby som prijal smrť ako pokánie a volal sväté mená Ježiš, Mária, Jozef. Ježiš, …

Modlitby k svätým

Modlitba snúbencov k svätému Jozefovi

Svätý Jozef, ochranca panien, tvojej ochrane zveril nebeský Otec prečistú Pannu Máriu a svojho Syna Ježiša Krista. Ty, spravodlivý muž, bol si spojený najužším putom panenskej lásky s Máriou, Božou Matkou. Drahý svätý Jozef, tebe zverujeme našu snúbeneckú lásku. Svojím orodovaním prehlbuj v nás čistú náklonnosť a pomáhaj nám, aby sme sa svedomite a s radosťou pripravovali na sviatosť manželstva. …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa …

Modlitby k Panne Márii

Zdravas‘, Kráľovná

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia …