Zobrazujú sa: 1 - 16 z 234 VÝSLEDKOV
Modlitby

Prosba za milosť dobrého života

Podľa svätého Tomáša Akvinského Milosrdný Bože, daj, aby som si z celého srdca žiadal to, čo je milé tebe, aby som to rozumne hľadal, opravdivo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu tvojho mena. Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní. Udeľ mi milosť, aby som poznal a aj vykonával to, čo odo mňa žiadaš. Daj mi skončiť všetko …

Modlitba, keď mi je ťažko
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba, keď mi je ťažko

Dobrý Ježišu, keď prichádzam k Tebe v dnešný deň, prosím Ťa o milosť Tvojho Ducha, aby som sa mohol modliť s vierou vnímavou na Tvoju prítomnosť v Eucharistii, aby som sa mohol modliť tak, aby ma modlitba menila a utvárala vo mne človeka, akého chceš mať zo mňa Ty. Naplň ma, prosím, svojím Duchom modlitby, aby rástla moja viera a láska k Tebe, aby ma …

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia
Články Ježiš Ježiš Kristus Modlitby Pre každého

Modlitba je zdrojom veľkého povzbudenia

Z Božej strane je všetko pripravené tak, aby bola modlitba jednoduchá, ak sa o ňu ľudia pokúsia. Jeho strana je otvorená. On očakáva každú námietku. Sú poskytnuté zdroje pre každú ťažkosť. Pokrivené miesta sú vyrovnané a drsné vyhladené. Človek, ktorý sa nemodlí, nemá žiadnu výhovorku. Boh je pripravený Pýtam sa, či sa modlíš, pretože modlitba je skutkom viery, ku ktorému …

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“
Články Duchovný boj Inšpirované Bibliou Ježiš Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Svetlo v sieti Večný život Viera vzťah s Bohom

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce? Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem …

Večerná modlitba za požehnanie
Modlitby Modlitby a prosby

Večerná modlitba za požehnanie

Ježiš, požehnaj nás dnes odpočinkom a dobrým spánkom. Odpusť nám činy, ktorými sme ťa dnes nectili. Ďakujeme ti za to, že nás tak veľmi miluješ a že nás poznáš skrz-naskrz. Každý deň potrebujeme tvoju pomoc a ďakujeme ti, že nám dávaš silu a učíš nás, že s tebou sú aj ťažké veci možné. Požehnaj našu rodinu a náš domov a ochraňuj nás počas noci. Nech nás strážia …

Modlitba pri práci
Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pri práci

Modlitba č. 1 Ó Pane, v tvojich rukách je zdravie. Kľakám pred tebou pretože každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Prosím ťa: udeľ zručnosť mojim rukám, daruj mi jasnú myseľ, láskavosť a chápavosť môjmu srdcu. Udeľ mi úprimnosť v úmysloch a silu niesť aspoň časť bremien týchto trpiacich a dúfajúcich ľudí. Pomôž mi uskutočniť úlohu, čo ma čaká. …

Novoročná modlitba
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Novoročná modlitba

Modlitba č. 1 Pane, si milosrdný, trpezlivý, verný a nemenný. Aká nesmierne veľká je tvoja dobrota! Zahaľuješ ľudí tôňou svojich krídel. Bohatou mierou im dávaš zo svojich darov. To všetko som okúsil minulého roku. Pane, neviem, čo ma čaká v tomto novom roku. Preto prichádzam k Tebe, mocný a láskavý Bože. Hneď na začiatku roka sa chcem odovzdať do Tvojej …

Modlitby na celý týždeň
Modlitby Modlitby a prosby

Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam …

Modlitba pri pôrode
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pri pôrode

Modlitba č. 1 Ó, preslávna Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, tvojou služobníčkou (povie svoje meno), a príď mi na pomoc vo chvíli mojich bolestí a nebezpečenstiev, s ktorými rodia deti všetky bludné dcéry Evine. Spomeň si, Požehnaná medzi ženami, s akou radosťou a láskou si náhlivo išla do hornatého kraja navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá bola v požehnanom stave, a akú zázračnú odozvu to vyvolalo v matke …

Modlitba za kolegov a kolegyne
Modlitby

Modlitba za kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce, ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne. Na mnohých sa teším. Niektorých by som však najradšej nestretol. Niektorí mi naháňajú strach. Prosím ťa, požehnaj ich všetkých. Ty miluješ každého z nich. V každom z nich je tvoja božská iskra. Každý z nich je Ježišovým bratom alebo sestrou alebo vidím v nich jeho …

Žehnajúca modlitba rodiča za deti
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Žehnajúca modlitba rodiča za deti

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdravuj svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu. V …

Modlitba manžela a manželky
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba manžela a manželky

Modlitba venovaná manželke Pane, stvor mi čisté srdce a obnov vo mne pevného ducha. Ukáž mi, kde sa moje myšlienky a postoje voči manželke odkláňajú od tvojej vôle. Usvedč ma zo situácií, keď som jej neodpustil. Pomôž mi zbaviť sa hnevu, aby som mohol triezvo uvažovať. Ak mám niečo zmeniť na svojom správaní, pomôž mi urobiť zmeny, ktoré budú trvalé. …

Modlitba na vojne
Biblické Boh Články Inšpirované Bibliou Modlitby Modlitby a prosby Večný život Viera vzťah s Bohom

Modlitba na vojne

Nemôžem povedať, že by som sa na vojne kvôli svojej viere stretol s posmechom či negatívnymi narážkami. Pár výnimiek sa našlo, ale nebolo ich veľa. Naopak hocikto sa o viere rád porozprával, keď k tomu bola možnosť. Spravidla niekde na vychádzke pri pive, niekedy sa ale naskytla aj iná príležitosť. „Pomodliť? Ja ale žiadnu modlitbu neviem.“ Jeden zo starších vojakov …

Modlitba na sviatok Všetkých svätých
Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Modlitba na sviatok Všetkých svätých

Slávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, po ktorej ja teraz kráčam; i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktoré ma tak často napádajú; i vy ste boli obkľúčení týmto svetom, ktorý ma tak často šiali. Ale vy ste hrdinsky bojovali; vo …

Litánie ku všetkým svätým
Litánie Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým

Litánie ku všetkým svätým

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zodpovedáme: Oroduj(te) za nás. Svätá Mária – oroduj za nás. Svätá Božia Rodička – oroduj za nás. Svätá Panna panien – oroduj za nás. Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás. Všetci svätí anjeli – orodujte za nás. Patriarchovia a proroci Svätý Abrahám – oroduj za nás. Svätý Mojžiš …