Duchu Svätý, prichádzam k tebe na konci tohto dňa. Ďakujem ti za všetky milosti a požehnania, ktoré som dnes dostal. Ďakujem ti za vedenie, ochranu a za všetky chvíle, kedy som vnímal tvoju prítomnosť.

Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy a nedostatky, ktorých som sa dnes dopustil. Osvieť moje srdce a myseľ, aby som pochopil svoje chyby a poučil sa z nich. Pomôž mi zlepšiť sa a stať sa podľa tvojho vzoru lepším človekom.

Prosím, naplň ma svojím pokojom a daj mi pokojný spánok. Pomôž mi uvoľniť sa od všetkých starostí a obáv, ktoré ma trápia. Daj mi dôveru v tvoju nekonečnú dobrotu a lásku.

Duchu Svätý, prosím, sprevádzaj ma aj počas noci. Osvieť moju myseľ, aby som sa zobudil s novou silou a energiou na nový deň. Daj mi múdrosť a odvahu čeliť všetkým výzvam, ktoré ma zajtra čakajú.

Nech tvoja prítomnosť a láska napĺňajú môj domov a ochraňujú moju rodinu a blízkych. Prosím, Duchu Svätý, žehnaj nás a ochraňuj nás počas celej noci.

Duchu Svätý, ďakujem ti za všetku tvoju lásku a milosrdenstvo. Prosím, zostaň so mnou a veď ma aj v nasledujúcom dni. Amen.

Tipy na knihy: