Najvznešenejšia a Najsvätejšia Trojica Otec, Syn, Duch Svätý, chválime ťa a ďakujeme ti za dar svätosti tvojej vernej služobnice Luisy Piccarrety.

Otče, ona žila v tvojej Božej vôli a skrze pôsobenie Ducha Svätého sa pripodobnila tvojmu Synovi poslušnému až na smrť na kríži, a dobrovoľne sa stala tebe milou obetou, spolupracujúc na diele vykúpenia ľudstva.

Jej čnosti poslušnosti, pokory a vrcholnej lásky ku Kristovi a Cirkvi nás nabádajú, aby sme ťa prosili o dar jej pozemského oslávenia, aby všetkým zažiarila tvoja sláva a aby sa tvoje kráľovstvo pravdy, spravodlivosti a lásky šírilo až na kraj sveta v duchu jej osobitnej charizmy, nachádzajúcej svoje vyjadrenie v slovách Písma: Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.

Najsvätejšia Trojica, pre jej zásluhy nám udeľ milosť, o ktorú ťa teraz prosíme, vedení úmyslom plniť tvoju božskú vôľu. Amen.

Trani 29. októbra 2005
Mons. Giovan Battista Pichierri
arcibiskup Trani-Barletta-Bisceglie, titulárny biskup Nazareta

Túto modlitbu nájdete v knihe Luisa Piccarreta: Slnko mojej vôle, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.