Ó, milosrdný Bože, vo svojej nekonečnej dobrote sa obraciame k tebe s modlitbou na perách. Prosíme o orodovanie svätej Gemmy Galgani, ktorú si si vyvolil ako duchovný príklad a ochrankyňu v časoch skúšok a utrpenia.

Pripomíname si, Pane, životné cesty svätej Gemmy, jej detskú oddanosť voči tebe, ktorú našla v matkinej nábožnosti a v škole Ducha Svätého. S úctou spomíname na všetky ťažkosti, ktorými si prešla, keď stratila svojich rodičov a bola ponechaná na milosrdenstvo svojich príbuzných. Napriek chorobám a utrpeniu, ktoré na ňu doliehalo, nepoľavila vo svojej viere a oddanosti voči tebe.

Pane, prosíme ťa, prijmi naše prosby, ktoré klademe k nohám tvojej svätej služobníčky. Pomôž nám nachádzať silu a nádej v ťažkých časoch, rovnako ako to urobila aj svätá Gemma. Pomôž nám odolať útokom zlého ducha a nájsť pokoj v tvojej prítomnosti.

Svätá Gemma Galgani, pros za nás, aby sme mohli nasledovať tvoj príklad oddanosti voči Bohu a trpezlivosti v utrpení. Pomôž nám odhodlane nasledovať Krista, aj keď sa stretávame so zdanlivo nezdolateľnými prekážkami. Nech nás tvoj príklad posilňuje vo viere, nádeji a láske.

Pane, vo svojom nekonečnom milosrdenstve vypočuj naše modlitby skrze orodovanie svätej Gemmy Galgani. Nech jej svätý život nám všetkým slúži ako inšpirácia a pomoc na našich vlastných životných cestách. Amen.

Tip na knihu: Svätá hodinka s Gemmou Galgani