Drahý nebeský Otče,

ďakujem ti za dar života a za zázrak, ktorý sa odohráva v lone mojej manželky. Prosím ťa, ochraňuj naše nenarodené dieťa a obdar ho dobrým zdravím. Obklop ho svojou láskou a ochranou, aby rástlo silné a zdravé.

Pane, daj mojej manželke silu, pokoj a zdravie počas celého tehotenstva. Prosím, osloboď ju od všetkých strachov a obáv, aby mohla prežiť toto obdobie v radosti a očakávaní. Pomôž mi byť pre ňu oporou a zdrojom sily, aby sme spoločne mohli očakávať príchod nášho dieťaťa s láskou a nádejou.

Prosím ťa, žehnaj našu rodinu svojím požehnaním a milosťou, aby sme mohli spoločne prežiť šťastné a zdravé obdobie očakávania. Pomôž mi byť zodpovedným a milujúcim otcom, pripraveným na príchod nášho dieťaťa, aby som ho mohol podporovať a chrániť po celý život.

Pane, verím, že s tvojou pomocou bude toto dieťa rásť v láske a milosti, ktorú mu poskytuješ. Ďakujem ti za všetky tvoje požehnania a za to, že si s nami v každom okamihu tejto cesty. Amen.

Tipy na knihy: