Milý Bože,

ďakujem ti za dar lásky, ktorým si obdaroval mňa a môjho milého. Dnes prichádzam pred teba s pokorným srdcom, aby som ti zverila môjho drahého chlapca. Prosím ťa, ochraňuj ho a dávaj na neho pozor každý deň.

Daj mu silu a odvahu, aby prekonával všetky prekážky, ktoré mu prídu do cesty. Požehnaj jeho zdravie, aby mohol žiť plnohodnotný a šťastný život. Naplň jeho srdce pokojom a radosťou, aby cítil tvoju prítomnosť vo všetkom, čo robí.

Prosím ťa, aby si nás oboch viedol po ceste lásky a vzájomnej úcty. Pomôž nám byť si navzájom oporou a radovať sa z každej chvíle, ktorú spolu prežívame. Učiň našu lásku silnejšou a hlbšou každým dňom. Ak je to tvoja vôľa, nech sa raz naša láska spečatí vo sviatosti manželstva.

Ďakujem ti, Bože, za všetky požehnania, ktoré si nám dal, a za všetku lásku, ktorou nás obklopuješ. Amen.

Tipy na knihy: