Zobrazujú sa: 1 - 14 z 14 VÝSLEDKOV
Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, slávnemu kniežaťu nebeských vojsk

Svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana. Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Rafke v nevyliečiteľnej chorobe

Pane, daj mi takú vieru, aká podopierala svätú Rafku, aby som dokázal dať zmysel svojim bolestiam. Uč ma spolu s tebou niesť kríž tejto choroby, ktorú naša pozemská veda nedokáže vyliečiť. Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu. „Som v nebi, lebo nesiem svoj kríž spolu s Ježišom,“ takto zvykla odpovedať svätá Rafka, keď sa jej pýtali na jej zdravotný stav. …

Prosba o príhovor svätých o ochranu
Modlitby k svätým

Prosba o príhovor svätých o ochranu

Prosím teba, môj drahý priateľ sv. Benedikt, sv. Páter Pio, sv. Veronika Giuliani, veľká bojovníčka proti peklu a silám zlého (môžeš doplniť svojich nebeských patrónov), aby ste ma chránili pred mocou temnoty, aby ste ma sprevádzali a odtláčali odo mňa akúkoľvek temnú silu, puto alebo spôsob. Prosím, vyprosujte mi lásku, poslušnosť, hlbokú pokoru, čistotu, miernosť, skromnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoj, múdrosť, …

Modlitba sv. Františka
Modlitby k svätým

Modlitba k sv. Františkovi

Rozpomeň sa svätý otec František, na všetky svoje dietky, čo trpia v nebezpečenstvách, ktorým nemôžu uniknúť. Ty dobre vieš, ako len zďaleka nasledujú tvoje šľapaje. Daj im silu, aby vytrvali. Urob ich čistými, aby svietili. Naplň ich radosťou, aby ju smeli požívať. Vypros, aby Duch milosti a modlitby zostúpil na ne, aby mali pravú pokoru, akú si ty mal. Aby si …

Modlitba v úzkosti
Modlitby k svätým

Modlitba v úzkosti k svätej Rite

Svätá Rita, oroduj za mňa, keď som v kríze smútku a únavy; keď trpím úzkosťou choroby, aj vtedy, keď sa trápim pre nedostatok odvahy; keď nedôverujem Božej dobrote; neviem sa zmieriť s cestou kríža; vo chvíľach, keď nedávam svoje utrpenie do vykupiteľského prúdu spoločenstva svätých a mystického tela Ježiša Krista; neponúkam svojej rodine zdroje tvojej nežnosti; keď nežijem lásku odpustenia; …

Modlitba k svätému Benediktovi
Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Benediktovi

Slávny svätý Benedikt, vznešený príklad čností, čistá nádoba Božej milosti, pokorne kľačím pred tebou. Prihováram sa tvojmu srdcu plnému lásky, aby si orodoval za mňa pred Božím trónom. K tebe prichádzam vo všetkých nebezpečenstvách môjho každodenného života. Chráň ma pred nepriateľmi a pomáhaj mi vo všetkom ťa nasledovať. Nech ma vždy sprevádza tvoje požehnanie, aby som sa tak vyhol každej príležitosti na …

Modlitby k sv. archanjelovi Michalovi
Modlitby k svätým

Modlitby k svätému archanjelovi Michalovi

Modlitba č. 1 Pozdrav svätého Michala – Buď pozdravený, svätý Michal, náš ochranca a obranca, ktorý posilňuješ našu vieru v trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého! Buď pozdravený, knieža anjelov a ochranca Cirkvi, ktorý posilňuješ nádej, ktorú nám dal Boží Syn a Syn človeka, náš Vykupiteľ!  Buď pozdravený, archanjel, milovník Stvoriteľa sveta, umocňuj našu lásku k Bohu, ktorú …

Modlitby k svätému Jozefovi
Modlitby k svätým

Modlitby k svätému Jozefovi

Modlitba č. 1 Svätý Jozef, buď nám otcom, v srdci svojom vždy milostnom, daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým. Vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli. By nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa, to je dnes tu prosba naša, čo sa k …

Modlitba za uzdravenie z rakoviny
Modlitby k svätým

Modlitba k sv. Peregrínovi za uzdravenie z rakoviny

Svätý Peregrín, ja potrebujem tvoju pomoc. Už necítim vo svojom živote istotu. Moje ťažké ochorenie vzbudzuje vo mne túžbu po znamení Lásky Božej. Pomôž mi, svätý Peregrín, napodobniť tvoju stálu vieru, akú si mal, keď si bol konfrontovaný s hrôzou rakoviny. Pomôž mi, aby som aj ja Pánovi tak dôveroval, ako si mu ty dôveroval v momente utrpenia. Chcel by …