Panna Mária, moja najdrahšia Matka, daj mi svoje srdce, ktoré je také krásne, také čisté, také nepoškvrnené a plné lásky a pokory. Tak budem môcť prijať Ježiša ako ty a budem sa ponáhľať dať ho aj druhým. Amen.

Túto modlitbu nájdete v knihe Srdce podľa Márie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.