Svätý Michal Archanjel, ochranca a bojovník proti zlu! Vzývame ťa, aby si nás v týchto časoch nepokoja a pokušenia posilnil svojou mocnou ochranou.

Svätý Michal, príď nám na pomoc vo vzostupoch a pádoch, v bojoch proti pokušeniam a nástrahám diabla. Nech z nás tvoja mocná prítomnosť vyženie všetko zlo a ochraňuje nás pred každým nebezpečenstvom.

Svätý Michal, vytas svoj meč spravodlivosti, aby si rozdrvil každé zlo a zahnal moc temných síl. Nech tvoje svetlo osvieti naše srdcia a nech nás vedie na ceste pravdy a spravodlivosti k Bohu.

Svätý Michal, ochraňuj nás pred všetkým nečistým, pred každým zlým vplyvom a pred útokmi nepriateľa našich duší. Buď nám zárukou, že budeme stáť pevne v Božom svetle. Nech nás tvoja mocná prítomnosť sprevádza v každom okamihu nášho života.

Svätý Michal Archanjel, oroduj za nás, aby sme mohli odolávať všetkým pokušeniam a premôcť každé zlo. Ochráň nás svojím štítom a veď nás ku Kristovi, ktorý je naša jediná nádej a spása. Amen.

Tip na knihu: Pane, príď mi na pomoc