Pod ochranným plášťom Márie
Posted in knihy

Pod ochranným plášťom Márie (kniha)

Jednou z najväčších výziev, ktorej dnes katolíci čelia, je nestratiť zapálenie pre vieru a nepodľahnúť vlažnosti či znechuteniu. Bez zanietenej lásky k Ježišovi, Márii a…

Pozrieť článok
Modlitby za kňazov (kniha)
Posted in knihy

Modlitby za kňazov (kniha)

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! (Matúš 9, 38) Určite sme už počuli výzvu, že…

Pozrieť článok
Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským
Posted in knihy

Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským (kniha)

Dostáva sa vám do rúk zbierka úryvkov z listov svätého Františka Saleského, ženevského biskupa. Nielenže je predchnutá láskou a nádejou, ale je aj vzácnym pokladom…

Pozrieť článok
Margita Mária Alacoque
Posted in knihy

Margita Mária Alacoque (kniha)

Francúzska mystička svätá Margita Mária Alacoque už v detstve pocítila nástojčivú túžbu po Bohu a dokonalom živote. Skoro pochopila, že ak niekoho hlboko miluje, túži sa mu…

Pozrieť článok
100 modlitieb k anjelom
Posted in knihy

100 modlitieb k anjelom (kniha)

Anjeli nás od nepamäti sprevádzajú, utešujú, prinášajú posolstvá, zvestujú Božie zásahy do dejín spásy a vovádzajú nás do tajomstva Boha. Sú nenahraditeľnými spoločníkmi na ceste…

Pozrieť článok
Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom
Posted in knihy

Chlapec, ktorý sa stretol s Ježišom (kniha)

Toto je príbeh o chlapcovi, ktorý sa stretol s Ježišom a odvážil sa mu položiť otázky, ktoré trápia ľudstvo viac ako dvetisíc rokov. Volá sa…

Pozrieť článok
Príbeh svätej Rity (kniha)
Posted in knihy

Príbeh svätej Rity (kniha)

Ako v celých dejinách svätosti ide predovšetkým o samého Ježiša, tak v životoch svätých ide o lásku Boha, ktorá sa dáva poznať v trpiacom Kristovi….

Pozrieť článok
Mystické mesto Božie IV - Korunovanie (kniha)
Posted in knihy

Mystické mesto Božie IV – Korunovanie (kniha)

Štvorzväzkové mystické a teologické dielo Mystické mesto Božie obsahuje podrobný životopis Panny Márie a vedenie omilostenej duše sestry Márie od Ježiša, predstavenej Kláštora Nepoškvrneného počatia Rádu svätého…

Pozrieť článok
Duchovný boj púštnych otcov (kniha)
Posted in knihy

Duchovný boj púštnych otcov (kniha)

Aké fascinujúce je pravé kresťanstvo! Cesta duchovného života, ktorej cieľom je zjednotenie sa s Bohom v mystickej kontemplácii, je to najúžasnejšie dobrodružstvo, aké zažijeme na…

Pozrieť článok
Štyri posledné veci (kniha)
Posted in knihy

Štyri posledné veci (kniha)

O smrti často uvažujeme ako o konci, hoci ona je v skutočnosti začiatkom večného života. Smrť, súd, nebo a peklo, ktoré sa často nazývajú „štyrmi…

Pozrieť článok