Zobrazujú sa: 1 - 8 z 8 VÝSLEDKOV
Ružence, korunky

Ruženec k svätým ranám nášho Pána (zľutovný ruženec)

Niektoré nábožné duše konajú zvláštnu novénu – deväť dní sa modlia ruženec k svätým ranám za Svätého Otca, za celú Cirkev a za kňazstvo. Na príhovor Panny Márie a svätých prosia Pána, aby nám dal dobrých, horlivých a svätých kňazov. Ruženec k svätým ranám sa modlí na klasickom ruženci takto: Na kríži: Ježišu Kriste, náš božský Spasiteľ, buď k nám …

Ružence, korunky

Ruženec za uzdravenie a oslobodenie

Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech riadi naše slová… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky… Sláva Otcu… Prvé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Vzkriesenie Pána (Mk 16, 1 – 8) Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech milosť tvojho vzkriesenia prenikne do srdca môjho milovaného …

Najúčinnejšia modlitba
Ružence, korunky

Najúčinnejšia modlitba: Ruženec svätej Rity

Ruženec sv. Rity – modlí sa v ťažkých, beznádejných životných situáciách. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na …

Modlitba Bolestného ruženca
Ružence, korunky

Modlitba bolestného ruženca

Verím v Boha… Otče náš… Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je …

Ruženec oslobodenia
Ružence, korunky

Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38). Ak sa modlím za seba Na začiatku Verím v Boha Na veľkých zrnkách „Až keď ma Ježiš oslobodí, budem naozaj slobodný.“ Na malých zrnkách „Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym, Ježišu, uzdrav ma, Ježišu, zachráň ma, Ježišu, osloboď ma!“ Po každom desiatku …

Ružence, korunky

Modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš sv. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu „Telo a Krv, Dušu i Božstvo“ Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu …

Ružence, korunky

Radostný ruženec

Radostný ruženec sa modlí v pondelok a v sobotu. Verím v Boha… Otče náš… Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy podľa troch Božských čností: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. …

Ružence, korunky

Ako sa modliť ruženec

V pondelok a v sobotu sa modlí radostný ruženec, v utorok a piatok sa modlí bolestný ruženec, v stredu a v nedeľu sa modlí slávnostný ruženec, vo štvrtok sa modlí ruženec svetla. Prvá časť: 1x Verím v Boha… 1x Otče náš… 3x Zdravasʼ, Mária… po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c) …