Zobrazujú sa: 1 - 16 z 17 VÝSLEDKOV
Ružence, korunky

Korunka k svätému anjelovi strážcovi a svätému Michalovi

Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu… Na veľkých zrnkách sa odrieka modlitba k svätému archanjelovi Michalovi: Svätý archanjel Michal, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti úkladom diabla. Potom sa na malých zrnkách desaťkrát odrieka modlitba k anjelovi strážcovi: Anjel Boží, tebe ma zveril milosrdný nebeský Otec, osvecuj, stráž, veď a spravuj ma. …

Ružence, korunky

Ruženec k nebeskému Otcovi

Modlí sa na klasickom ruženci. Verím v Boha… Otčenáš… 3x Zdravas‘, Mária… Sláva Otcu… 1. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta. Sláva Otcu… Ó, Ježišu… 2. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála. Sláva Otcu… Ó, Ježišu… 3. TAJOMSTVO: Otčenáš… 10x Zdravas‘, Mária …

Ružence, korunky

Ruženec ku cti nebeského Otca

Modlí sa na klasickom ruženci. 1. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti. 2. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti. 3. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec sa stará o všetky svoje deti. 4. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti. 5. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec sa teší zo …

Ružence, korunky

Sedembolestný ruženec

Modlitba posvätného ruženca k Sedembolestnej Panne Márii Verím v Boha… Sláva Otcu… Otče náš… 3x Zdravas‘, Mária s prosebnými invokáciami: a) Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum… b) Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu… c) Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť… Nasleduje sedem častí ruženca: Otče náš… 7x Zdravas‘, Mária… vždy s jedným ružencovým tajomstvom Sláva Otcu… Svätá Matka, Krista …

Ružence, korunky

Ruženec sv. Antona Paduánskeho

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha… Otče náš… Na 3 úvodných zrnkách ruženca: Predrahé meno Ježiš uctievame a teba, sv. Anton, prosíme o lásku, nehu a oddanosť Bohu. Sláva Otcu… Na veľkých zrnkách ruženca: Predrahé meno Ježiš uctievame a teba, sv. Anton, prosíme o zľutovanie, aby si vymodlil pre nás viac nehy, lásky, pokoja …

Ružence, korunky

Ruženec za duše v očistci

Táto modlitba sa vrelo odporúča všetkým, ktorí túžia pomôcť „úbohým dušiam“.   Na krížiku: Žalm 130 alebo Otče náš a Zdravas’, Mária. Na veľkých zrnkách: Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.   Úkon viery: Môj Bože, verím v teba, pretože si Pravda sama. Úkon nádeje: Môj Bože, dúfam v teba, pretože si nekonečne dobrý. Úkon …

Ružence, korunky

Ruženec k svätému Jozefovi

Tento ruženec pozostáva z medaily svätého Jozefa visiacej na kríži a šesťdesiatich zrniek dvoch rôznych farieb – malé zrnká, v skupinkách po troch, sú fialovej farby a symbolizujú jeho svätosť a zbožnosť, veľké zrnká, ktoré oddeľujú trojice fialových, sú biele a znázorňujú čistotu svätého Jozefa. Ruženec k svätému Jozefovi sa prednáša ako modlitba za rodinu, v ktorej ho žiadame o …

Ružence, korunky

Ruženec na počesť Ježišovho detstva

Podľa návodu ctihodnej sestry Margity od Najsvätejšej sviatosti, bosej karmelitánky z Beaune, ktorej bol na vlastnú prosbu zjavený Bohom. Uctievanie detstva Ježiša touto pobožnosťou je spojené s rovnakými milosťami, ktoré Ježiško udelil tým, ktorí s ním žili na zemi a slúžili mu v jeho detstve. Ruženec sa má podľa možností modliť denne. Na prvých troch zrnkách sa modlíme: A Slovo …

Ružence, korunky

Ruženec k svätým ranám nášho Pána (zľutovný ruženec)

Niektoré nábožné duše konajú zvláštnu novénu – deväť dní sa modlia ruženec k svätým ranám za Svätého Otca, za celú Cirkev a za kňazstvo. Na príhovor Panny Márie a svätých prosia Pána, aby nám dal dobrých, horlivých a svätých kňazov. Ruženec k svätým ranám sa modlí na klasickom ruženci takto: Na kríži: Ježišu Kriste, náš božský Spasiteľ, buď k nám …

Ružence, korunky

Ruženec za uzdravenie a oslobodenie

Verím v Boha… Otče náš… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech riadi naše slová… Zdravas‘, Mária… Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky… Sláva Otcu… Prvé tajomstvo slávnostného ruženca za uzdravenie a oslobodenie: Vzkriesenie Pána (Mk 16, 1 – 8) Pane Ježišu, prosím ťa, daj, nech milosť tvojho vzkriesenia prenikne do srdca môjho milovaného …

Korunka Božieho milosrdenstva
Ružence, korunky

Korunka Božieho milosrdenstva

K tejto modlitbe Pán Ježiš pripojil veľké prisľúbenia, ktoré splní, ak budeme správne praktizovať úctu k Božiemu milosrdenstvu, čiže v duchu dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym. Výrazom tejto dôvery je vytrvalosť v modlitbe. Čím väčšia je dôvera, tým väčšia je aj naša vytrvalosť v odriekaní korunky. Pán Ježiš povedal sestre Faustíne, že touto modlitbou si ľudia môžu všetko vyprosiť, ale nikdy netvrdil, …

Najúčinnejšia modlitba
Ružence, korunky

Najúčinnejšia modlitba: Ruženec svätej Rity

Ruženec sv. Rity – modlí sa v ťažkých, beznádejných životných situáciách. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na …

Modlitba Bolestného ruženca
Ružence, korunky

Modlitba bolestného ruženca

Verím v Boha… Otče náš… Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je …

Ruženec oslobodenia
Ružence, korunky

Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38). Ak sa modlím za seba Na začiatku Verím v Boha Na veľkých zrnkách „Až keď ma Ježiš oslobodí, budem naozaj slobodný.“ Na malých zrnkách „Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym, Ježišu, uzdrav ma, Ježišu, zachráň ma, Ježišu, osloboď ma!“ Po každom desiatku …

Ružence, korunky

Modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš sv. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu „Telo a Krv, Dušu i Božstvo“ Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu …

Ružence, korunky

Radostný ruženec

Radostný ruženec sa modlí v pondelok a v sobotu. Verím v Boha… Otče náš… Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy podľa troch Božských čností: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. …