Drahý nebeský Otče,

ďakujem ti za dar života, ktorý si nám dal, a za zázrak nového života, ktorý mi rastie v lone. Prosím ťa, aby si ochraňoval toto nenarodené dieťa a obdaril ho dobrým zdravím. Obklop ho svojou láskou a ochranou, aby rástlo silné a zdravé.

Pane, daj mi silu, pokoj a zdravie počas celého tehotenstva. Prosím, osloboď ma od všetkých strachov a obáv. Daj, aby som mohla prežiť toto obdobie v radosti a očakávaní. Obdar ma silou a odvahou, aby som sa mohla starať o dieťa, ktoré nosím pod srdcom, a požehnať jeho život mojou láskou a starostlivosťou.

Prosím ťa, žehnaj aj otca tohto dieťaťa, môjho manžela, aby bol pre mňa oporou a zdrojom sily a aby sa s láskou pripravoval na príchod nášho dieťaťa.

Pane, prosím ťa, obklop našu rodinu svojím požehnaním a milosťou, aby sme mohli spoločne prežiť šťastné a zdravé obdobie očakávania. Verím, že s tvojou pomocou bude toto dieťa rásť v láske a milosti, ktorú mu poskytuješ. Amen.

Tipy na knihy: