Sviatosť zmierenia
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (alebo Svätá spoveď či Sviatosť pokánia alebo Sväté tajomstvo spovede) je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede. Na základe vyznania…

Pozrieť článok
Ako sa vyspovedať
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Ako sa vyspovedať?

1. Spytovanie svedomia Najprv prosím Ducha Svätého o pomoc, aby som pravdivo spoznal stav svojej duše – v čom som v rozpore s Božou vôľou….

Pozrieť článok
Modlitby pre prvoprijímajúce deti (1. sväté prijímanie)
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitby pre prvoprijímajúce deti (1. sväté prijímanie)

Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus Naveky. Amen. Znamenie Kríža (prežehnanie sa) V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Modlitba Pána Otče náš, ktorý…

Pozrieť článok
Modlitba za odpustenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za odpustenie

Najdrahší Ježišu, prosím ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným. Pokorne ťa prosím o milosti, aby…

Pozrieť článok
Modlitba za mamu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za mamu

Modlitba č. 1 Pane Ježišu, odovzdávam ti v modlitbe svoju pozemskú mamu. Požehnaj ju všetkým nebeským duchovným požehnaním a daruj jej do srdca hlboký pokoj….

Pozrieť článok
Modlitba za každodennú prácu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za každodennú prácu

Ó Pane, v tvojich rukách je zdravie. Kľakám pred tebou pretože každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Prosím ťa: udeľ zručnosť mojim rukám,…

Pozrieť článok
Uzdravujúca modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Uzdravujúca modlitba

Modlitba č. 1 Drahý Pane Ježišu, je mojou vôľou odovzdať ti všetko, čím som, a všetko čím sa snažím byť. Otváram ti najhlbšie zákutia svojho…

Pozrieť článok
Modlitba matky za materstvo
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba matky za materstvo

Modlitba č. 1 Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc. Ty…

Pozrieť článok
Modlitba za zdravie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za zdravie

Modlitba č. 1 Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo…

Pozrieť článok
Modlitba za starých rodičov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Modlitba za starých rodičov

Pane Ježišu, vrúcne Ťa prosíme – posilňuj našich starých rodičov, ktorí napriek svojej starobe, chorobe prijímajú do svojej starostlivosti svoje vnúčatá – posilňuj ich vieru,…

Pozrieť článok