Zobrazujú sa: 1 - 16 z 25 VÝSLEDKOV
Základné modlitby

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám (koleda)

Túto koledu majú rady deti pre jej svižnosť. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme. Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už …

Modlitby na celý týždeň
Základné modlitby

Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam …

Tichá noc (koleda)
Základné modlitby

Tichá noc (koleda)

Slovenský preklad (katolícka kratšia verzia; Jednotný katolícky spevník č. 88) Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu! …

Nesiem vám noviny (koleda)
Základné modlitby

Nesiem vám noviny (koleda)

Nesiem vám noviny, počúvajte. Z betlehemskej doliny, pozor dajte. Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána, k sebe vinula, aj zavinula, k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná. Ku nemu anjeli letia z neba, Pastieri veselí …

Poďme bratia do Betléma (koleda)
Základné modlitby

Poďme bratia do Betléma (koleda)

1. Poďme bratia do Betléma. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 2. Poďme bratia, poďme spolu. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembať. 3. V maštalôčke tíško drieme. Didlaj didlaj didlaj dá. Ježišku, miláčku, ja ťa budem kolembati, Ježišku, miláčku, ja …

Narodil sa Kristus Pán (koleda)
Základné modlitby

Narodil sa Kristus Pán (koleda)

Táto kratučká koleda sa zachovala ešte z 15. storočia. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského nám Pán narodil sa. Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, na svet nám je poslaný, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa. Tip na knihu: Adventná kniha príbehov

Modlitba na sobotu
Základné modlitby

Modlitba na sobotu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá vytekala z boku tvojho Syna v prítomnosti jeho najsvätejšej Matky, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré bolestnú Matku najviac milovali a ctili, aby sa skoro stali účastnými večnej slávy a teba chválili a oslavovali naveky. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Korunka Božieho milosrdenstva
Základné modlitby

Korunka Božieho milosrdenstva

K tejto modlitbe Pán Ježiš pripojil veľké prisľúbenia, ktoré splní, ak budeme správne praktizovať úctu k Božiemu milosrdenstvu, čiže v duchu dôvery k Bohu a milosrdenstva k blížnym. Výrazom tejto dôvery je vytrvalosť v modlitbe. Čím väčšia je dôvera, tým väčšia je aj naša vytrvalosť v odriekaní korunky. Pán Ježiš povedal sestre Faustíne, že touto modlitbou si ľudia môžu všetko vyprosiť, ale nikdy netvrdil, …

Modlitba na piatok
Základné modlitby

Modlitba na piatok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá v tento deň stekala na dreve kríža zo svätých rúk a nôh tvojho Syna, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, za ktoré som povinný sa najviac modliť, aby ťa chválili a oslavovali naveky. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na štvrtok
Základné modlitby

Modlitba na štvrtok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahé telo a krv Ježiša Krista, tvojho Syna, ktoré v predvečer svojho umučenia podal apoštolom za pokrm a nápoj a ustanovil za obživujúcu sviatosť, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré nad tajomstvom večnej lásky najviac rozjímali, aby ťa s tvojím Synom i Duchom Svätým večne chválili a oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… …

Modlitba na stredu
Základné modlitby

Modlitba na stredu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri nesení ťažkého kríža, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré sú najbohatšie v zásluhách, aby ťa už, na vysokom stupni slávy, ktorý ich očakáva, chválili a večne oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na utorok
Základné modlitby

Modlitba na utorok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri bolestnom korunovaní tŕním, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najdlhšie trpieť, aby ťa už mohli chváliť a večne ti blahorečiť. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na pondelok
Základné modlitby

Modlitba na pondelok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri ukrutnom bičovaní, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najskôr vojsť do nebeského kráľovstva, aby ťa večne chválili a oslavovali. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby

Modlitba na ráno
Základné modlitby

Modlitba na ráno

Modlitba č. 1 Skôr, ako vykročím do nového dňa, Teba Otče, chcem pozdraviť. Som rád/a, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa na Teba môžem kedykoľvek obrátiť v presvedčení, že ma neopúšťaš z oka ani na chvíľu, nech by sa so mnou čokoľvek stalo. Idem do práce. Chcem sa jej venovať svedomito a poctivo, lebo mám tak …

modlitba na nedeľu
Základné modlitby

Modlitba na nedeľu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorou sa tvoj Syn potil v Getsemanskej záhrade, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré sú najviac opustené, a uveď ich do svojej slávy, kde ťa budú naveky chváliť a oslavovať. Amen. Otče náš… Zdravas‘, Mária… Žalm 130 Tip na knihu: Moje modlitby