Modlitba na piatok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na piatok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá v tento deň stekala na dreve kríža zo svätých rúk a nôh tvojho Syna, vysloboď duše trpiace…

Pozrieť článok
Modlitba na štvrtok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na štvrtok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahé telo a krv Ježiša Krista, tvojho Syna, ktoré v predvečer svojho umučenia podal apoštolom za pokrm a nápoj a…

Pozrieť článok
Modlitba na stredu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na stredu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri nesení ťažkého kríža, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré sú najbohatšie…

Pozrieť článok
Modlitba na utorok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na utorok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri bolestnom korunovaní tŕním, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najdlhšie…

Pozrieť článok
Modlitba na pondelok
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na pondelok

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorú tvoj Syn prelial pri ukrutnom bičovaní, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré majú najskôr vojsť…

Pozrieť článok
Modlitba na ráno
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Modlitby k svätým Pre každého Základné modlitby

Modlitba na ráno

Modlitba č. 1 Skôr, ako vykročím do nového dňa, Teba Otče, chcem pozdraviť. Som rad/a, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa…

Pozrieť článok
modlitba na nedeľu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Pre každého Základné modlitby

Modlitba na nedeľu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorou sa tvoj Syn potil v Getsemanskej záhrade, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré sú najviac…

Pozrieť článok
Najúčinnejšia modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Najúčinnejšia modlitba

Ruženec sv. Rity – modlí sa v ťažkých, beznádejných životných situáciách. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý…

Pozrieť článok
Modlitba Gloria
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Gloria in excélsis Deo Sláva Bohu na výsostiach

Gloria in excélsis Deo Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam…

Pozrieť článok
Modlitba Matky Terezy za rodinu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Matky Terezy za rodinu

Nebeský Otče, vo Svätej nazaretskej rodine si nám dal vzor života. Pomôž nám, milovaný Otče, urobiť z našej rodiny nový Nazaret, kde vládne láska, pokoj a radosť. Nech je…

Pozrieť článok