Základné modlitby a pravdy
Posted in Články Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z…

Pozrieť článok
Fatimská prosba
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Fatimská prosba

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pozrieť článok
Modlitba Sláva Otcu (Chváloslovie)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Sláva Otcu (Chváloslovie)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Pozrieť článok
Modlitba Zdravás (Anjelské pozdravenie)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Zdravasʼ Mária (Anjelské pozdravenie)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás…

Pozrieť článok
Otčenáš (Modlitba Pána)
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Otčenáš (Modlitba Pána)

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš…

Pozrieť článok
Modlitba Verím v Boha
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba Verím v Boha

Apoštolské vyznanie viery Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z…

Pozrieť článok