Tichá noc (koleda)

Slovenský preklad (katolícka kratšia verzia; Jednotný katolícky spevník č. 88)

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Jednotný katolícky spevník však uvádza ďalšie dve strofy, ktoré sa však vo väčšine prípadov nespievajú:

Tichá noc, svätá noc!
Spásy liek prijal svet;
otvorila sa nebies už sieň,
milosť zahnala ta hriechov tieň.
Takú, Ježiško, moc máš.
Sláva ti, Ježiš, Kráľ náš!

Tichá noc, svätá noc!
V dnešnú noc večná moc
lásky Otca sa vyliala v svet,
vrelo prijal nás v objatie dnes
božský Spasiteľ, brat náš,
vďaka ti, božský brat náš!

Tip na knihu: Jednotný katolícky spevník

Slovenský preklad (evanjelická verzia, Evanjelický spevník č. 60 – Tichá noc)

Tichá noc, svätá noc.
Usnula zem celá
dvaja len bdejú v Betleheme
v jasliach Dieťa tam utešené
tíško, spokojne spí.

Tichá noc, svätá noc.
Anjeli priniesli
najprv pastierom radostnú zvesť,
z nej teší sa i dnes celý svet:
Prišiel Spasiteľ k Vám!

Tichá noc, svätá noc.
V Ježiši – Dieťati
Boh sa láskavo usmieva nám,
anjel zvestuje: Buď pokoj Vám:
Kristus je daný nám.