Modlí sa na klasickom ruženci.

Verím v Boha…
Otčenáš…
3x Zdravas‘, Mária…
Sláva Otcu…

1. TAJOMSTVO:
Otčenáš…
10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka úcta.
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

2. TAJOMSTVO:
Otčenáš…
10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka chvála.
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

3. TAJOMSTVO:
Otčenáš…
10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka vďaka.
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

4. TAJOMSTVO:
Otčenáš…
10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka česť.
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

5. TAJOMSTVO:
Otčenáš…
10x Zdravas‘, Mária s tajomstvom: … Ježiš, ktorého nebeskému Otcovi patrí všetka láska.
Sláva Otcu…
Ó, Ježišu…

Tento ruženec a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna ku cti nebeského Otca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.