Pane, ty si všemocný, ty si Boh, ty si Otec. Prosíme ťa na príhovor a s pomocou archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela o oslobodenie našich bratov a sestier, ktorí sú zotročení zlým duchom. Od úzkosti, smútku a sužovania, osloboď nás, Pane. Od nenávisti, smilstva, závisti, osloboď nás, Pane. Od myšlienok žiarlivosti, hnevu a smrti, osloboď nás, Pane. Od každej myšlienky na samovraždu a potrat, osloboď nás, Pane. Od každej formy hriešnej sexuality, osloboď nás, Pane. Od každého rozdelenia v našej rodine a od škodlivých priateľstiev, osloboď nás, Pane. Od každého druhu kúziel, zloby, čarodejníctva a každej formy okultizmu, osloboď nás, Pane. Pane, ty si povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam (Jn 14, 27). Daj, aby sme na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie boli oslobodení od všetkých čarov a vždy sa tešili z tvojho pokoja.“ V mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Božie uzdravujúce milosrdenstvo, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.