Obdivuhodná Božia vôľa, tu som! Prijmi ma. Túžim žiť jedine podľa teba. Som tu, aby som ti slúžil a formoval svoj život podľa teba. Naplň ma svojím svetlom a usmerňuj môj život.

Drahá Božia vôľa, otvor mi dvere svojej dobroty. S pokorou sa obraciam k tebe, aby si ma pretvorila. Chcem, aby si bola pre mňa všetkým a všetko, čo robím, bolo podriadené jedine tebe.

Klaniam sa pred tebou, Bože, a slávnostne sľubujem, že od tohto momentu budem žiť už len podľa tvojej vôle. Ona bude mojím meradlom, mojím cieľom, mojím zmyslom života. Nechcem robiť nič iné, len žiť v tebe, najsvätejšia Božia vôľa.

Prosím ťa o pomoc, nebeská Matka, aby si ma viedla na ceste Božej vôle. Svätý Jozef, ochraňuj moje srdce. Anjel strážny, prosím ťa, sprevádzaj ma. Celý nebeský dvor, všetci obyvatelia neba, prosím vás o pomoc. Amen.

Tip na knihy: