Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu…

Na veľkých zrnkách sa odrieka modlitba k svätému archanjelovi Michalovi:
Svätý archanjel Michal, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti úkladom diabla.

Potom sa na malých zrnkách desaťkrát odrieka modlitba k anjelovi strážcovi:
Anjel Boží, tebe ma zveril milosrdný nebeský Otec, osvecuj, stráž, veď a spravuj ma. Amen.

Toto celé sa päťkrát zopakuje, a tak sa „uvije“ korunka.

Na konci sa trikrát zopakuje nasledovné zvolanie:
Nech nás vedú a sprevádzajú životom svätí Gabriel, Rafael a Michal.

Zverenie sa pod ochranu svätého archanjela Michala:
Svätý archanjel Michal, ochraňuj ma v ťažkostiach, bráň ma v nebezpečenstvách a vypros mi dar Ducha Svätého, aby som mohol dennodenne rásť v čnostiach viery, nádeje, lásky, rozvážnosti, spravodlivosti, sily a umiernenosti. Nauč ma nadovšetko milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého. Pomáhaj mi dennodenne plniť Božiu vôľu, aby som sa stával verným učeníkom Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa a Učiteľa. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.