Milosrdný Bože, v teba dúfame a tebe sa zverujeme, lebo ty si prameňom všetkého milosrdenstva. S tvojou láskou, ktorá prekračuje našu slabosť, prichádzame k tebe s otvorenými srdciami a pokornou dôverou.

Odpusť nám, Pane, naše hriechy a prijmi nás do tvojho milosrdného náručia. Nech tvoja láska premení naše srdcia a obnoví našu dušu.

Prosíme ťa, Pane, za všetkých, ktorí sa cítia stratení alebo zúfalí. Prosíme ťa aj za tých, ktorí ešte nepoznajú tvoju lásku. Vylej svoje milosrdenstvo na celý svet a priveď všetky duše k tvojmu milosrdnému srdcu.

Svätá Faustína, oroduj za nás, aby sme poznali a prijali Božie milosrdenstvo a žili v súlade s Božou vôľou. Amen.

Tip na knihu: 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva