Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Krista ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi neba i zeme. Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečistotu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať anjelský chlieb, Kráľa kráľov, Pána nad vládcami, s takou úctivosťou a pokorou, s takou skrúšenosťou a nábožnosťou, s takou čistotou a vierou a s takým predsavzatím a úmyslom, aby to bolo na spásu mojej duše. Pomôž mi, prosím, prijať nielen sviatosť Pánovho tela a krvi, ale aj jej milosť a silu. Láskavý Bože, daj, aby som tak požíval telo tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktoréprijal z Márie Panny, aby som si zaslúžil začleniť sa do jeho tajomného tela a patriť k jeho údom. Najláskavejší Otče, daj aby som tvojho milovaného Syna, ktorého chcem prijať teraz na svojej životnej púti v zahalenej podobe, mohol raz vidieť z tváre do tváre. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše