Duša Kristova, posväť ma.
Telo Kristovo, spas ma.
Krv Kristova, napoj ma.
Voda z boku Kristovho, obmy ma.
Umučenie Kristovo, posilni ma.
Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma.
Do svojich svätých rán skry ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodinu mojej smrti povolaj ma.
A daj mi prísť k tebe, aby som ťa chválil s tvojimi svätými na veky vekov.
Amen.

Tip na knihu: Duša Kristova, posväť ma