Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka, nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvojho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším Telom a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je mi dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom na odpustenie. Nech je mi pancierom viery a štítom dobrej vôle. Nech ma oslobodí od mojich chýb, nech zničí vo mne žiadostivosť a zmyselnosť, nech mi rozmnoží lásku a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky čnosti. Nech ma pevne chráni proti osídlam všetkých nepriateľov, viditeľných i neviditeľných, nech dokonale utíši moje telesné a duševné hnutia. Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému Bohu a nech mi pomáha šťastlivo zakončiť môj život. Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika, na tú neopísateľnú hostinu, pri ktorej ty sám so svojím Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých si pravým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše