Túto koledu majú rady deti pre jej svižnosť.

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.

Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť.
Veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

Tip na knihu: Nádherná vianočná koleda