Nesiem vám noviny (koleda)

Nesiem vám noviny, počúvajte.
Z betlehemskej doliny, pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte!
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte!

Syna nám zrodila čistá Panna,
v jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula, aj zavinula,
k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná.

Ku nemu anjeli letia z neba,
Pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho,
privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Tip na knihu: Príbeh Vianoc