Modlitba na sobotu

Všemohúci Bože, prosím ťa pre predrahú krv, ktorá vytekala z boku tvojho Syna v prítomnosti jeho najsvätejšej Matky, vysloboď duše trpiace v očistci, zvlášť tie, ktoré bolestnú Matku najviac milovali a ctili, aby sa skoro stali účastnými večnej slávy a teba chválili a oslavovali naveky. Amen.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária…
Žalm 130

Tip na knihu: Moje modlitby