Najvyššia Kráľovná neba, Panna Mária, prichádzam ukryť svoju malú lásku v obrovskom mori tvojej lásky.

Svoju vďaku, svoje prosby, svoje vzdychy, svoje slzy a bolesti skrývam v tvojom mori lásky, aby moje a tvoje more lásky boli jedným, aby moja a tvoja adorácia bola jednou, aby sa moja vďaka spojila s tvojou nekonečnou vďakou.

Daj, aby som mohol predstúpiť pred božský majestát s tebou, moja najdrahšia kráľovná, moja Mama!

Pomôž mne, svojmu malému dieťaťu, a daruj mi svoje more lásky, aby som počas svojho života vyplnila Božiu vôľu a raz s tvojou pomocou vstúpila do nebeského kráľovstva. Amen.

2. november 1926, upravené.

Tip na knihu: Luisa Piccarreta: Slnko mojej vôle, Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety