Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu…

1. Ježiš prelial krv pri obriezke

Ježiš, Boží Syn, ty si sa stal človekom; nech nám prvá krv, ktorú si prelial za našu spásu, zjaví hodnotu života a povinnosť čeliť mu s vierou a odvahou, vo svetle tvojho mena a v radosti milosti.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

2. Ježiš prelial krv v Olivovej záhrade

Boží Syn, nech tvoje potenie sa krvou v Getsemani vzbudí v nás nenávisť k hriechu, jedinému skutočnému zlu, ktoré kradne tvoju lásku a robí náš život smutným.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

3. Ježiš prelial krv pri bičovaní

Božský Učiteľ, nech nás krv preliata pri bičovaní podnieti milovať čistotu, aby sme mohli žiť v dôvernosti tvojho priateľstva a nazerať čistými očami na zázraky stvorenstva.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

4. Ježiš prelial krv pri korunovaní tŕním

Kráľ vesmíru, nech krv preliata pri korunovaní tŕním zničí naše sebectvo a našu pýchu, aby sme mohli pokorne slúžiť núdznym bratom a rásť v láske.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

5. Ježiš prelial krv na ceste na Kalváriu

Spasiteľ sveta, nech krv preliata na ceste na Kalváriu osvecuje našu cestu a nech nám pomáha niesť kríž spolu s tebou, aby sme doplnili na sebe tvoje utrpenie.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

6. Ježiš prelial krv pri ukrižovaní

Boží Baránok, za nás obetovaný, nauč nás odpúšťať urážky a milovať nepriateľov. A ty, Matka Pána a Matka naša, ukáž nám moc a bohatstvá drahej krvi.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

7. Ježiš prelial krv pri rane kopijou do srdca

Najsvätejšie Srdce, prebodnuté za nás, prijmi naše modlitby, očakávania chudobných, slzy trpiacich, nádeje národov, aby sa celé ľudstvo opäť zišlo v tvojom kráľovstve lásky, spravodlivosti a pokoja.

(5x Sláva Otcu)

Pane, veľmi ťa prosíme, pomáhaj svojim deťom, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Modlitby ku Kristovej krvi, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.