Niektoré nábožné duše konajú zvláštnu novénu – deväť dní sa modlia ruženec k svätým ranám za Svätého Otca, za celú Cirkev a za kňazstvo. Na príhovor Panny Márie a svätých prosia Pána, aby nám dal dobrých, horlivých a svätých kňazov.

Ruženec k svätým ranám sa modlí na klasickom ruženci takto:

Na kríži: Ježišu Kriste, náš božský Spasiteľ, buď k nám a celému svetu milostivý a milosrdný. Amen.

Na veľkom zrnku (namiesto Otče náš): Večný Otče! Obetujem ti sväté rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa zahojili rany našich duší.

Na troch za sebou nasledujúcich zrnkách (namiesto namiesto Zdravas’, Mária):

  1. Svätý Otče, svätý Mocný, svätý nesmrteľný Bože, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.
  2. Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, môj Ježišu, v dnešných nebezpečenstvách. Prikry nás svojou drahocennou svätou krvou. Amen.
  3. Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo pre krv Ježiša Krista, tvojho jednorodeného Syna! Amen.

Na veľkých zrnkách (namiesto Otče náš): Večný Otče! Obetujem ti sväté rany nášho Pána Ježiša Krista, aby sa zahojili rany našich duší.

Na desiatich malých zrnkách (namiesto Zdravas’, Mária): Môj Ježišu, pre zásluhy svojich svätých rán odpusť nám a buď k nám milosrdný! (10x)

Na konci: Večný Otče! Ukáž nám svoje milosrdenstvo pre krv Ježiša Krista, tvojho Syna! Amen. (3x)

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.