Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38).

Ak sa modlím za seba

Na začiatku

Verím v Boha

Na veľkých zrnkách

„Až keď ma Ježiš oslobodí, budem naozaj slobodný.“

Na malých zrnkách

„Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym,
Ježišu, uzdrav ma,
Ježišu, zachráň ma,
Ježišu, osloboď ma!“

Po každom desiatku

Na konci

„Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša,
zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci,
plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné
oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti
ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia,
Mária. Amen.“

Tip na knihu: Ruženec oslobodenia

Ak sa modlím napr. za rodinu

Na začiatku:

Verím v Boha

Na veľkých zrnkách

„Až keď Ježiš oslobodí moju rodinu, bude naozaj slobodná.“

Na malých zrnkách

„Ježišu, zmiluj sa nad mojou rodinou,
Ježišu, uzdrav moju rodinu,
Ježišu, zachráň moju rodinu,
Ježišu, osloboď moju rodinu!“

Po každom desiatku

Na konci

„Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša,
zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci,
plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné
oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti
ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia,
Mária. Amen.“