Táto modlitba sa vrelo odporúča všetkým, ktorí túžia pomôcť „úbohým dušiam“.

 

Na krížiku: Žalm 130 alebo Otče náš a Zdravas’, Mária.

Na veľkých zrnkách: Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti.

 

Úkon viery: Môj Bože, verím v teba, pretože si Pravda sama.

Úkon nádeje: Môj Bože, dúfam v teba, pretože si nekonečne dobrý.

Úkon lásky: Môj Bože, milujem ťa celým srdcom a viac ako čokoľvek iné, pretože si nadovšetko dokonalý.

 

Na malých zrnkách: Najsladšie Srdce Ježišovo, buď mojou láskou. Najsladšie Srdce Máriino, buď mojou spásou.

Na konci: Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás. Svätý Jozef, vzor a patrón tých, ktorí milujú Ježišovo Najsvätejšie Srdce, oroduj za nás.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.