Podľa návodu ctihodnej sestry Margity od Najsvätejšej sviatosti, bosej karmelitánky z Beaune, ktorej bol na vlastnú prosbu zjavený Bohom. Uctievanie detstva Ježiša touto pobožnosťou je spojené s rovnakými milosťami, ktoré Ježiško udelil tým, ktorí s ním žili na zemi a slúžili mu v jeho detstve. Ruženec sa má podľa možností modliť denne.

Na prvých troch zrnkách sa modlíme:

 • A Slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami.
 • Otče náš…
 • Zdravas‘, Mária…

na uctenie Ježiša, Panny Márie a svätého Jozefa.

Potom nasleduje dvanásť zrniek, na ktorých sa modlíme:

 • A Slovo sa telom stalo, a prebývalo medzi nami.
 • Zdravas‘, Mária…

na pamiatku dvanástich rokov Ježišovho detstva.

Pri jednotlivých modlitbách Zdravas‘, Mária sa za slovom Ježiš pripája jedno z nasledujúcich dvanástich tajomstiev:

 1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala…
 2. s ktorým si, Panna, Alžbetu navštívila…
 3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila…
 4. ktorého si, Panna, plienkami ovinula…
 5. ktorého si, Panna, zo srdečnej lásky živila…
 6. ktorý bol pre nás menom Ježiš nazvaný…
 7. ktorého si, Panna, v chráme obetovala…
 8. s ktorým si, Panna, do Egypta utekala…
 9. s ktorým si, Panna, v Egypte prebývala…
 10. s ktorými si sa, Panna, do svojej vlasti vrátila…
 11. ktorého si, Panna, v Jeruzaleme stratila a s bolesťou hľadala…
 12. ktorého si, Panna, tretieho dňa v chráme našla…

Záverečná modlitba

Najľúbeznejší Ježiško, ktorý si sa z lásky k nám stal človekom, pre svoj svätý život a nevinnosť prosím, daj mi dosiahnuť, aby som nasledoval tvoj príklad a bol pripočítaný medzi Božie deti vo večnosti. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.