Zobrazujú sa: 17 - 18 z 18 VÝSLEDKOV
Ružence, korunky

Radostný ruženec

Radostný ruženec sa modlí v pondelok a v sobotu. Verím v Boha… Otče náš… Rozjímanie pre úvodné tri Zdravasy podľa troch Božských čností: Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. …

Ružence, korunky

Ako sa modliť ruženec

V pondelok a v sobotu sa modlí radostný ruženec, v utorok a piatok sa modlí bolestný ruženec, v stredu a v nedeľu sa modlí slávnostný ruženec, vo štvrtok sa modlí ruženec svetla. Prvá časť: 1x Verím v Boha… 1x Otče náš… 3x Zdravasʼ, Mária… po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c) …