Modlí sa na klasickom ruženci.

1. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec miluje všetky svoje deti.

2. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec ochraňuje všetky svoje deti.

3. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec sa stará o všetky svoje deti.

4. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec usmerňuje všetky svoje deti.

5. TAJOMSTVO: … Ježiš, ktorého nebeský Otec sa teší zo všetkých svojich detí.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna ku cti nebeského Otca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.