Milosrdná Panna Mária, moja najdrahšia Matka,

s úprimným srdcom sa ti dnes odovzdávam. Viem, že si matka lásky a nádeje a že tvoj syn Ježiš Kristus je cesta, pravda a život.

Prosím ťa, prijmi ma dnes pod svoju ochranu. Veď ma po ceste viery a oddanosti voči Bohu. Daj mi silu nasledovať tvoj príklad a žiť každý jeden deň podľa Božej vôle.

Mária, Matka milosti, prosím ťa, pomôž mi upevniť moju vieru a odstrániť akékoľvek pochybnosti, ktoré by ma mohli odrádzať od nasledovania Božích prikázaní. Veď ma stále bližšie k tvojmu Synovi Ježišovi.

Panna najnevinnejšia, prosím ťa, daj, aby moje srdce odzrkadľovalo tvoju pokoru a moje skutky tvoju lásku. Pomôž mi žiť tak, aby som ti bol/a vždy oddaný/á, ako si ty bola oddaná Bohu.

Vďaka ti, Panna Mária, za tvoju nekonečnú lásku a ochranu, ktorú nám poskytuješ. S tebou na mojej strane viem, že som vždy v bezpečí. Amen.

Tipy na knihy: